Söktermen sund har 16 resultat
SV Svenska DE Tyska
sund (n) [nautisk] {n} Kanal (n) {m} [nautisk]
sund (a) [fysiskt tillstånd] {n} strahlend (a) [fysiskt tillstånd]
sund (n) [geologi] {n} Bai (n) {f} [geologi]
sund (n) [geologi] {n} Einbuchtung (n) {f} [geologi]
sund (n) [geologi] {n} kleine Bucht (n) {f} [geologi]
SV Svenska DE Tyska
sund (a) [hälsa] {n} heilsam (a) [hälsa]
sund (a) [hälsa] {n} wohl tuend (a) [hälsa]
sund (a) {n} gesund (a)
sund (a) [beslut] {n} gesund (a) [beslut]
sund (a) [fysiskt tillstånd] {n} gesund (a) [fysiskt tillstånd]
sund (adj int n v) [healthy] {n} gesund (adj int n v) [healthy]
sund (a) [hälsa] {n} gesund (a) [hälsa]
sund (a) [hälsa] {n} heil (a) [hälsa]
sund (n) {n} Meerenge (n) {f}
sund (adj int n v) [long narrow inlet] {n} Sund (adj int n v) {m} [long narrow inlet]
SV Synonymer för sund DE Översättningar
hals [strupe] (u keel
gata [farled] (u straat
led [farled] (u ry
stark [livsduglig] sterk
lugn [sansad] n rustigheid
frisk [välgörande] soet
nyttig [välgörande] geskikt
klok [riktig] slim
präktig [vederhäftig] fyn (n adj)
DE Tyska SV Svenska
Sund (adj int n v) [long narrow inlet] {m} sund (adj int n v) {n} [long narrow inlet]

Tyska Svenska översättingar

DE Synonymer för sund SV Översättningar
Tor [Durchlass] m mål {n}
Öffnung [Durchlass] f öppning (u)
Tür [Durchlass] f dörr (u)
Passage [Durchlass] f passus (u)
Durchgang [Durchlass] m genomgång (u)
Straße [Durchlass] f väg (u)