Söktermen uppdrag har 8 resultat
SVSvenskaDETyska
uppdrag(n)[aktivitet]{n} Aufgabe(n){f}[aktivitet]
uppdrag(n)[aktivitet]{n} Pflicht(n){f}[aktivitet]
uppdrag(n)[aktivitet]{n} Verpflichtung(n){f}[aktivitet]
uppdrag(n){n} Auftrag(n){m}
uppdrag(n v)[mission]{n} Auftrag(n v){m}[mission]
SVSvenskaDETyska
uppdrag(n)[politik]{n} Auftrag(n){m}[politik]
uppdrag(n)[politik]{n} Mission(n){f}[politik]
uppdrag{n} Mandat{n}
SVSynonymer för uppdragDEÖversättningar
ex officio[enligt uppdrag]ex officio
syssla[uppgift]Aufgabe{f}
åliggande[uppgift]Aufgabe{f}
tjänst[uppgift](uGefälligkeit{f}
ämbete[uppgift]nAmt{n}
mission[uppgift](uMission{f}
ärende[uppgift]nBesorgung{f}
order[uppgift](upKommando{n}
kallelse[uppgift](uEinberufung{f}
anmodan[uppgift]nEingabe(f)
befallning[uppgift](uBefehl{m}
instruktion[uppgift](uBelehrung(f)
påbud[befallning]nEdikt{n}
föreskrift[befallning](uVerordnung{f}
förordning[befallning](uRegulierung{f}
maktspråk[befallning]Machtwort{n}
åläggande[befallning]nAuflage{f}
kommendering[befallning](uKommando{n}
kommando[befallning]nKommando{n}
beslut[befallning](uBeschluss{m}