Söktermen vända har 10 resultat
SV Svenska DE Tyska
vända
 • vänd
drehen
 • gedreht
 • drehen
 • drehst
 • drehten
 • drehtest
 • dreh(e)
vända (v) [rörelse]
 • vänd
umkehren (v) [rörelse]
 • umgekehrt
 • kehren um
 • kehrst um
 • kehrten um
 • kehrtest um
 • kehr(e) um
vända (v) [rörelse]
 • vänd
umdrehen (v) [rörelse]
 • umgedreht
 • drehst um
 • drehen um
 • drehten um
 • drehtest um
 • dreh(e) um
vända (v)
 • vänd
kehren (v)
 • gekehrt
 • kehren
 • kehrst
 • kehrtest
 • kehrten
 • kehr(e)
vända (v) [allmän]
 • vänd
abdrehen (v) [allmän]
 • abgedreht
 • drehen ab
 • drehst ab
 • drehten ab
 • drehtest ab
 • dreh(e) ab
SV Svenska DE Tyska
vända (v) [mark]
 • vänd
graben (v) [mark]
 • gegraben
 • gräbst
 • graben
 • grubst
 • gruben
 • grab(e)
vända (v) [mark]
 • vänd
umgraben (v) [mark]
 • umgegraben
 • gräbst um
 • graben um
 • grubst um
 • gruben um
 • grab(e) um
vända (v) [allmän] sich drehen (v) [allmän]
vända (n v) [position oneself/itself towards] sich ausrichten (n v) [position oneself/itself towards]
vända drehen (sich)
SV Synonymer för vända DE Översättningar
anbringa [placera i horisontalläge] anbringen
golva [placera i horisontalläge] niederschlagen
kasta [placera i horisontalläge] verwerfen
lägga [placera i horisontalläge] einpacken
rond [varv] (u Runde {f}
runda [varv] Runde {f}
tur [varv] (u gehen
gång [varv] (u Gang {m}
serie [varv] (u Reihe {f}
skift [varv] n Hochstelltaste (v n)
repris [varv] (u Wiederholung {f}
match [varv] (u Spiel {n}
set [varv] n Satz {m}
parti [varv] n Partei {f}
omgång [varv] Platzen (n v)
utflykt [spatsertur] (u Exkursion {f}
åktur [spatsertur] (u Fahrt {f}
promenad [spatsertur] (u Weg {m}
vrida sig [svänga] winden (sich)
snurra [svänga] drehen (sich)