Söktermen vända har 10 resultat
SVSvenskaDETyska
vända
 • vänd
drehen
 • gedreht
 • drehen
 • drehst
 • drehten
 • drehtest
 • dreh(e)
vända(v)[rörelse]
 • vänd
umkehren(v)[rörelse]
 • umgekehrt
 • kehren um
 • kehrst um
 • kehrten um
 • kehrtest um
 • kehr(e) um
vända(v)[rörelse]
 • vänd
umdrehen(v)[rörelse]
 • umgedreht
 • drehst um
 • drehen um
 • drehten um
 • drehtest um
 • dreh(e) um
vända(v)
 • vänd
kehren(v)
 • gekehrt
 • kehren
 • kehrst
 • kehrtest
 • kehrten
 • kehr(e)
vända(v)[allmän]
 • vänd
abdrehen(v)[allmän]
 • abgedreht
 • drehen ab
 • drehst ab
 • drehten ab
 • drehtest ab
 • dreh(e) ab
SVSvenskaDETyska
vända(v)[mark]
 • vänd
graben(v)[mark]
 • gegraben
 • gräbst
 • graben
 • grubst
 • gruben
 • grab(e)
vända(v)[mark]
 • vänd
umgraben(v)[mark]
 • umgegraben
 • gräbst um
 • graben um
 • grubst um
 • gruben um
 • grab(e) um
vända(v)[allmän] sich drehen(v)[allmän]
vända(n v)[position oneself/itself towards] sich ausrichten(n v)[position oneself/itself towards]
vända drehen (sich)
SVSynonymer för vändaDEÖversättningar
anbringa[placera i horisontalläge]anbringen
golva[placera i horisontalläge]niederschlagen
kasta[placera i horisontalläge]verwerfen
lägga[placera i horisontalläge]einpacken
rond[varv](uRunde{f}
runda[varv]Runde{f}
tur[varv](ugehen
gång[varv](uGang{m}
serie[varv](uReihe{f}
skift[varv]nHochstelltaste(v n)
repris[varv](uWiederholung{f}
match[varv](uSpiel{n}
set[varv]nSatz{m}
parti[varv]nPartei{f}
omgång[varv]Platzen(n v)
utflykt[spatsertur](uExkursion{f}
åktur[spatsertur](uFahrt{f}
promenad[spatsertur](uWeg{m}
vrida sig[svänga]winden (sich)
snurra[svänga]drehen (sich)