Söktermen vända har 6 resultat
SVSvenskaDETyska
vända(v)[rörelse]
 • vänd
umkehren(v)[rörelse]
 • umgekehrt
 • kehren um
 • kehrst um
 • kehrten um
 • kehrtest um
 • kehr(e) um
vända(v)[rörelse]
 • vänd
umdrehen(v)[rörelse]
 • umgedreht
 • drehen um
 • drehst um
 • drehten um
 • drehtest um
 • dreh(e) um
vända(v)[allmän]
 • vänd
abdrehen(v)[allmän]
 • abgedreht
 • drehen ab
 • drehst ab
 • drehtest ab
 • drehten ab
 • dreh(e) ab
vända(v)[mark]
 • vänd
graben(v)[mark]
 • gegraben
 • gräbst
 • graben
 • gruben
 • grubst
 • grab(e)
vända(v)[mark]
 • vänd
umgraben(v)[mark]
 • umgegraben
 • gräbst um
 • graben um
 • grubst um
 • gruben um
 • grab(e) um
SVSvenskaDETyska
vända drehen (sich)
SVSynonymer för vändaDEÖversättningar
golva[placera i horisontalläge]nedlægge(v)
kasta[placera i horisontalläge]kaste sig(v n)
lägga[placera i horisontalläge]kasse
runda[varv]rute(n adj v)
tur[varv](utur(v n)
gång[varv](ufodsti
serie[varv](userie(n v)
match[varv](ukamp
set[varv]nsæt(v n adj)
promenad[spatsertur](uvandretur
snurra[svänga]snurretop(n)
svindla[svänga]bedrage(v n)
omväg[runda](uomvej(n v)
rikta[ändra riktning]rette(adj adv int n v)
styra[ändra riktning]lede(v n)
förändras[vända sig]ændre
välta[vända sig]omstyrte(v)
stjälpa[vända sig]omstyrte(v)
leda[rikta]lede(v n)
resa[tillfälle]