Söktermen versichern har 29 resultat
DE Tyska SV Svenska
versichern [behaupten]
 • versichert
 • versicherst
 • versichern
 • versichertest
 • versicherten
 • versich(e)re
bedyra [behaupten]
 • bedyrad
versichern (v) [Versprechen]
 • versichert
 • versicherst
 • versichern
 • versichertest
 • versicherten
 • versich(e)re
förvissa (v) [Versprechen]
 • förvissad
versichern [Versprechen]
 • versichert
 • versicherst
 • versichern
 • versichertest
 • versicherten
 • versich(e)re
förvissa [Versprechen]
 • förvissad
versichern (v) [behaupten] bestämt påstå (v) [behaupten]
versichern [behaupten] bestämt påstå [behaupten]
DE Tyska SV Svenska
versichern (n v) [to assure that something will get done right]
 • versichert
 • versicherst
 • versichern
 • versichertest
 • versicherten
 • versich(e)re
garantera (n v) [to assure that something will get done right]
 • garanterad
versichern (v) [garantieren]
 • versichert
 • versicherst
 • versichern
 • versichertest
 • versicherten
 • versich(e)re
garantera (v) [garantieren]
 • garanterad
versichern [garantieren]
 • versichert
 • versicherst
 • versichern
 • versichertest
 • versicherten
 • versich(e)re
garantera [garantieren]
 • garanterad
versichern (v) [Versprechen]
 • versichert
 • versicherst
 • versichern
 • versichertest
 • versicherten
 • versich(e)re
garantera (v) [Versprechen]
 • garanterad
versichern [Versprechen]
 • versichert
 • versicherst
 • versichern
 • versichertest
 • versicherten
 • versich(e)re
garantera [Versprechen]
 • garanterad
versichern (v) [behaupten]
 • versichert
 • versicherst
 • versichern
 • versichertest
 • versicherten
 • versich(e)re
hävda (v) [behaupten]
 • hävdad
versichern [behaupten]
 • versichert
 • versicherst
 • versichern
 • versichertest
 • versicherten
 • versich(e)re
hävda [behaupten]
 • hävdad
versichern (v) [Antwort]
 • versichert
 • versicherst
 • versichern
 • versichertest
 • versicherten
 • versich(e)re
affirmera (v) [Antwort]
 • affirmerad
versichern [Antwort]
 • versichert
 • versicherst
 • versichern
 • versichertest
 • versicherten
 • versich(e)re
affirmera [Antwort]
 • affirmerad
versichern (v) [behaupten]
 • versichert
 • versicherst
 • versichern
 • versichertest
 • versicherten
 • versich(e)re
bedyra (v) [behaupten]
 • bedyrad
versichern [decken]
 • versichert
 • versicherst
 • versichern
 • versichertest
 • versicherten
 • versich(e)re
täcka [decken]
 • täckt
versichern (v) [Antwort]
 • versichert
 • versicherst
 • versichern
 • versichertest
 • versicherten
 • versich(e)re
bedyra (v) [Antwort]
 • bedyrad
versichern [Antwort]
 • versichert
 • versicherst
 • versichern
 • versichertest
 • versicherten
 • versich(e)re
bedyra [Antwort]
 • bedyrad
versichern (v) [garantieren]
 • versichert
 • versicherst
 • versichern
 • versichertest
 • versicherten
 • versich(e)re
försäkra (v) [garantieren]
 • försäkrad
versichern [garantieren]
 • versichert
 • versicherst
 • versichern
 • versichertest
 • versicherten
 • versich(e)re
försäkra [garantieren]
 • försäkrad
versichern (v) [decken]
 • versichert
 • versicherst
 • versichern
 • versichertest
 • versicherten
 • versich(e)re
försäkra (v) [decken]
 • försäkrad
versichern [decken]
 • versichert
 • versicherst
 • versichern
 • versichertest
 • versicherten
 • versich(e)re
försäkra [decken]
 • försäkrad
versichern (v) [behaupten]
 • versichert
 • versicherst
 • versichern
 • versichertest
 • versicherten
 • versich(e)re
försäkra (v) [behaupten]
 • försäkrad
versichern [behaupten]
 • versichert
 • versicherst
 • versichern
 • versichertest
 • versicherten
 • versich(e)re
försäkra [behaupten]
 • försäkrad
versichern (v) [Versprechen]
 • versichert
 • versicherst
 • versichern
 • versichertest
 • versicherten
 • versich(e)re
försäkra (v) [Versprechen]
 • försäkrad
versichern [Versprechen]
 • versichert
 • versicherst
 • versichern
 • versichertest
 • versicherten
 • versich(e)re
försäkra [Versprechen]
 • försäkrad
versichern (v) [Antwort]
 • versichert
 • versicherst
 • versichern
 • versichertest
 • versicherten
 • versich(e)re
försäkra (v) [Antwort]
 • försäkrad
versichern [Antwort]
 • versichert
 • versicherst
 • versichern
 • versichertest
 • versicherten
 • versich(e)re
försäkra [Antwort]
 • försäkrad
versichern (v) [decken]
 • versichert
 • versicherst
 • versichern
 • versichertest
 • versicherten
 • versich(e)re
täcka (v) [decken]
 • täckt

Tyska Svenska översättingar

DE Synonymer för versichern SV Översättningar
beweisen [für richtig erklären] bevisa
bestätigen [für richtig erklären] bekräfta
bezeugen [für richtig erklären] vittna
unterschreiben [für richtig erklären] skriva på
bekunden [für richtig erklären] ådagalägga
genehmigen [für richtig erklären] ge samtycke
bejahen [für richtig erklären] bejaka
besiegeln [für richtig erklären] besegla
bescheinigen [für richtig erklären] intyga
erhärten [für richtig erklären] bevisa
quittieren [für richtig erklären] kvittera
beglaubigen [für richtig erklären] understödja
bilden [herausarbeiten] utveckla
machen [herausarbeiten] börja
gestalten [herausarbeiten] utforma
schlagen [herausarbeiten] vispa
anfertigen [herausarbeiten] tillverka
herausarbeiten [herausarbeiten] utarbeta
aufarbeiten [herausarbeiten] förbruka
meißeln [herausarbeiten] mejsla