Söktermen vollenden har 29 resultat
DETyskaSVSvenska
vollenden(v)[Arbeit]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
slutföra(v)[Arbeit]
 • slutförd
vollenden(v)[to bring to an issue of full success; to effect; to perform]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
åstadkomma(v)[to bring to an issue of full success; to effect; to perform]
 • åstadkommen
vollenden(v)[to bring to an issue of full success; to effect; to perform]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
uträtta(v)[to bring to an issue of full success; to effect; to perform]
 • uträttad
vollenden(v)[Aufgabe]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
uppfylla(v)[Aufgabe]
 • uppfylld
vollenden[Aufgabe]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
uppfylla[Aufgabe]
 • uppfylld
DETyskaSVSvenska
vollenden(v)[Aufgabe]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
fullgöra(v)[Aufgabe]
 • fullgjord
vollenden[Aufgabe]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
fullgöra[Aufgabe]
 • fullgjord
vollenden(v)[Aufgabe]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
verkställa(v)[Aufgabe]
 • verkställd
vollenden[Aufgabe]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
verkställa[Aufgabe]
 • verkställd
vollenden(v)[Aufgabe]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
utföra(v)[Aufgabe]
 • utförd
vollenden[Aufgabe]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
utföra[Aufgabe]
 • utförd
vollenden(v)[abschließen]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
slutföra(v)[abschließen]
 • slutförd
vollenden[abschließen]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
slutföra[abschließen]
 • slutförd
vollenden(v)[Aufgabe]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
slutföra(v)[Aufgabe]
 • slutförd
vollenden[Aufgabe]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
slutföra[Aufgabe]
 • slutförd
vollenden[abrunden]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
avrunda[abrunden]
 • avrundad
vollenden[Arbeit]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
slutföra[Arbeit]
 • slutförd
vollenden(v)[to finish successfully]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
fullborda(v)[to finish successfully]
 • fullbordad
vollenden(v)[abschließen]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
fullborda(v)[abschließen]
 • fullbordad
vollenden[abschließen]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
fullborda[abschließen]
 • fullbordad
vollenden(v)[Aufgabe]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
fullborda(v)[Aufgabe]
 • fullbordad
vollenden[Aufgabe]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
fullborda[Aufgabe]
 • fullbordad
vollenden(v)[Arbeit]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
fullborda(v)[Arbeit]
 • fullbordad
vollenden[Arbeit]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
fullborda[Arbeit]
 • fullbordad
vollenden(v)[abrunden]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
avsluta(v)[abrunden]
 • avsluten
vollenden[abrunden]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
avsluta[abrunden]
 • avsluten
vollenden(v)[Aufgabe]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
avsluta(v)[Aufgabe]
 • avsluten
vollenden[Aufgabe]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
avsluta[Aufgabe]
 • avsluten
vollenden(v)[abrunden]
 • vollendet
 • vollendest
 • vollenden
 • vollendetest
 • vollendeten
 • vollende
avrunda(v)[abrunden]
 • avrundad

Tyska Svenska översättingar

DESynonymer för vollendenSVÖversättningar
entwickeln[verbessern]utveckla
erhöhen[verbessern]stiga
fördern[verbessern]driva på
stärken[verbessern]stärka
erweitern[verbessern]utvidga
ergänzen[verbessern]komplettera
steigern[verbessern]öka
verstärken[verbessern]öka
klären[verbessern]rena
überarbeiten[verbessern]retuschera
heben[verbessern]hålla
vergrößern[verbessern]öka
schleifen[verbessern]släpa på
ausbilden[verbessern]utbilda
korrigieren[verbessern]korrigera
ausbauen[verbessern]förbättra
optimieren[verbessern]optimera
revidieren[verbessern]ändra
kultivieren[verbessern]odla
intensivieren[verbessern]intensifiera