Söktermen Voreingenommenheit har ett resultat
Hoppa till
DE Tyska SV Svenska
Voreingenommenheit (n v) [inclination towards something; predisposition, partiality] (f) partiskhet (n v) [inclination towards something; predisposition, partiality] (u)

Tyska Svenska översättingar

DE Synonymer för voreingenommenheit SV Översättningar
Enge [Vorurteil] (f Sund
Abneigung [Vorurteil] f motvilja (u)
Intoleranz [Vorurteil] f intolerans (u)
Abscheu [Vorurteil] m avsky (u)
Ressentiment [Vorurteil] n groll {n}
Unduldsamkeit [Vorurteil] (f Intolerance
Vorurteil [Unduldsamkeit] n fördom (u)
Verblendung [Unduldsamkeit] (f Blindheten
Parteilichkeit [Unduldsamkeit] f partiskhet (u)
Engstirnigkeit [Unduldsamkeit] f trångsynthet (u)
Diktatur [Unduldsamkeit] f diktatur (u)
Ablehnung [Abneigung] f avslag {n}
Hass [Abneigung] m hat {n}
Unzufriedenheit [Abneigung] f missnöje {n}
Horror [Abneigung] m fasa
Unmut [Abneigung] (m missnöje {n}
Feindschaft [Abneigung] f fiendskap (u)
Ärger [Abneigung] m irritation (u)
Ekel [Abneigung] m äckel {n}
Unbehagen [Abneigung] n obekvämlighet (u)