Söktermen Vorurteil har 3 resultat
Hoppa till
DE Tyska SV Svenska
Vorurteil (n) {n} fördom (n) (u)
Vorurteil (n) [Meinung] {n} fördom (n) [Meinung] (u)
Vorurteil [Meinung] {n} fördom [Meinung] (u)

Tyska Svenska översättingar

DE Synonymer för vorurteil SV Översättningar
Enge [Unduldsamkeit] (f Sund
Intoleranz [Unduldsamkeit] f intolerans (u)
Verblendung [Unduldsamkeit] (f Blindheten
Voreingenommenheit [Unduldsamkeit] (f partiskhet (u)
Parteilichkeit [Unduldsamkeit] f partiskhet (u)
Engstirnigkeit [Unduldsamkeit] f trångsynthet (u)
Diktatur [Unduldsamkeit] f diktatur (u)
Ablehnung [Abneigung] f avslag {n}
Hass [Abneigung] m hat {n}
Unzufriedenheit [Abneigung] f missnöje {n}
Horror [Abneigung] m fasa
Unmut [Abneigung] (m missnöje {n}
Feindschaft [Abneigung] f fiendskap (u)
Ärger [Abneigung] m irritation (u)
Ekel [Abneigung] m äckel {n}
Unbehagen [Abneigung] n obekvämlighet (u)
Abscheu [Abneigung] m avsky (u)
Groll [Abneigung] m agg {n}
Feindseligkeit [Abneigung] f ovilja (u)
Verbitterung [Abneigung] f hätskhet (u)