Svenska Engelska
anorexi anorexia
anorexia nervosa anorexia nervosa
anorlunda otherwise
Anote Tong Anote Tong
Another Side of Bob Dylan Another Side of Bob Dylan
Anouk Anouk
Anouk Aimée Anouk Aimée
Anousheh Ansari Anousheh Ansari
anpart share
anpassa adapt
anpassa efter gear to
anpassa sig adapt
anpassa sig till conform to
anpassa till adapt to
anpassad adapted
anpassade adapted
anpassar accommodates
Anpassare Adapter pattern
anpassning adjustment
anpassningsbar adaptive
anpassningsförmåga adaptability
anpassningsperiod adaptation period
anrik ancient lineage
anrika concentrate
anrikat uran enriched uranium
anrikning concentration
anrop call
anropa beg
anropande imploring
anropsignal call sign
anrätta prepare
anrätta på en utomhusgrill barbecue
anrättning cooking
ans care
ansamla collect
Ansan Ansan
Ansari X Prize Ansari X Prize
ansats onset
ansatt afflicted
Ansbach Ansbach
anse esteem
anse lämpligt att see fit
anse om think about
anse som en flopp write off
anse vämjeligt find nauseating
anse äckligt find nauseating
Anse-ser-såg-sett Count
ansedd celebrated
anseende distinction
Ansegisel Ansegisel
Ansei Ansei
Ansel Adams Ansel Adams
Ansellia Ansellia
Anselm Anselm
Anselm av Canterbury Anselm of Canterbury
Anselm av Lucca Anselm of Lucca
Anselm Feuerbach Anselm Feuerbach
Anselmo Alliegro Anselmo Alliegro y Milá
ansenlig notable
Anseong Anseong
Anserimimus planinychus Anserimimus
Anserinae Anserinae
anses bero på attributable
anses vara bland rank among
Ansgar Ansgar
Anshan Anshan
Ansi American National Standards Institute
ANSI C ANSI C
ANSI-konst ANSI art
ansikslyftning face-lift
ansiksmask mudpack
ansikte face
ansikte mot ansikte face-to-face
ansikts- facial
ansiktsdrag feature
ansiktsfärg complexion
ansiktslyft facelift
ansiktslyftning face-lift
ansiktslös anonymous
ansiktsneuralgi trigeminal neuralgia
ansiktspuder face powder
ansiktsservett Kleenex
ansiktsslöja yashmak
ansiktsuttryck face
ansjovis anchovy
Ansjovisfiskar Anchovy
anskaffa obtain
anskaffande provision
anskaffbar procurable
anskaffning procurement
anskaffningskostnad acquisition
anskrämlig hideous
anskrämlighet hideousness
anslag allowance
anslagstavla bulletin board
anslagsäskande budget estimate
ansluta connect
ansluta sig join
ansluta sig till join