SvenskaEngelska
ApokalypsenApocalypse
Apokalypsens fyra ryttareFour Horsemen of the Apocalypse
ApokalypstapetenApocalypse
apokalyptiskapocalyptic
ApokatastasisApocatastasis
ApokromatiskApochromat
apokryferApocrypha
ApokryfernaApocryphal
apokryfiskapocryphal
apokryfiska böckerApocrypha
ApoliproteinApolipoprotein
apolitiskapolitical
ApollinarismApollinarism
ApolloApollo
Apollo di BelvedereApollo Belvedere
ApollodorosApollodorus
Apollodoros från AtenApollodorus
Apollodoros från DamaskusApollodorus of Damascus
Apollodoros från KarystosApollodorus of Carystus
ApollonApollo
Apollon LimassolApollon Limassol
ApolloniaSaint Apollonia
ApolloniosApollonius
Apollonios DyskolosApollonius Dyscolus
Apollonios från PergaApollonius of Perga
Apollonios från TrallesApollonius of Tralles
Apollonios från TyanaApollonius of Tyana
Apollonios MolonApollonius Molon
Apollonios RhodiosApollonius of Rhodes
ApolloprogrammetApollo program
ApollyonApollyon
Apolo NsibambiApolo Nsibambi
apologiapology
ApomixisApomixis
AponeurosAponeurosis
apoplektiskapoplectic
apoplexiapoplexy
apoptosapoptosis
Apornas PlanetPlanet of the Apes
AposematismAposematism
apostasiapostasy
apostatapostate
apostelapostle
ApostelnThe Apostle
Aposteln JohannesJohn the Apostle
ApostilleApostille
ApostlabrödernaApostolic Brethren
ApostlagärningarnaActs of the Apostles
apostlahästarshanks' mare
apostlahästarnause shanks`s pony
ApostlamötetCouncil of Jerusalem
apostlarnaapostles
Apostolic Lutheran Church of AmericaApostolic Lutheran Church of America
Apostolic United BrethrenApostolic United Brethren
Apostolicam ActuositatemApostolicam Actuositatem
apostoliskapostolic

Ordna efter bokstav