Svenska Engelska
Autódromo Oscar Alfredo Gálvez Autódromo Oscar Alfredo Gálvez
Auvergne Auvergne
Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise
Auxerre Auxerre
Auítzotl Ahuitzotl
av by
Av alla skäl For every reason
av blandras crossbred
av bra kvalitet sound
av brist på for want of
av ek oaken
av eld igneous
av en ren slump by a fluke
av ett annat slag otherguess
av fin familj highborn
av fri vilja voluntarily
av gammalt datum of long standing
av Guds nåde by the Grace of God
av hjärtans lust to one's heart's content
av horn horn
av hänsyn till for the sake of
av högsta kvalitet superlative
av illvilja out of spite
av intresse interesting
av misstag by mistake
av mässing brazen
av många slag multifarious
av noll och intet värde null and void
av näst bästa kvalitet second best quality
av och an to and fro
av och till sometimes
av ojämn kvalitet of uneven quality
av olika slag assorted
av samma slag congenerous
av sig själv by itself
av trä wooden
av underordnad betydelse incidental
av utsökt kvalitet exquisite
av vilken anledning what is
av världsklass world-class
av- de-
av-installation de-installation
av-markera un-select
av-markerad un-selected
Ava Gardner Ava Gardner
avaktivera deactivate
avaktiverad deactivated
avaktiverande deactivating
avaktiverar deactivates
Avalokiteshvara Avalokiteśvara
Avalon Avalon
Avalonia Avalonia
Avalons dimmor The Mists of Avalon
avancemang progress
avancera go ahead
avancerad advanced
avancerad teknologi high tech
avancerat enhanced
Avangard Omsk Avangard Omsk
avantgarde avant-garde
Avarer Eurasian Avars
Avari Avari