Svenska Engelska
Avaris Avaris
avart variety
Avarua Avarua
Avatar Avatar
avbalka partition off
avbasning beating
avbeställa cancel
avbeställning cancellation
avbeta graze
avbetala pay off
avbetalning installment
avbetalning (med belopp) instalment
avbetalningsköp installment plan
avbetalningsplan hire-purchase plan
avbetsningsanläggning pickling plant
avbild simulacrum
avbilda copy
avbildad depicted
avbildning effigy
avbildningar depicts
avbitare pliers
avbitartång nipper
avblända shade
avbländare dimmer
avbländbar anti-dazzle
avbländningsanordning dimmer
avblåsa call off
avboka cancel
avbokning cancellation
avbrott interrupt
Avbrottsfri kraftförsörjning Uninterruptible power supply
avbrottstid downtime
avbruten discontinuous
avbrutet samlag coitus interruptus
avbrutits aborted
avbryta break off
avbrytande canceling
avbrytare relief
avbryter cancels
avbräck damage
avbränning deduction
avbrösta unlimber
avbytarbänk substitutes' bench
avbytare substitute
avböja refuse
avbön apology
avbörda unburden
avbördande exoneration
Avco World Trophy Avco World Trophy
avdankad discharged
avdela divide
avdelning division
avdelning av High Court Queen's Bench
avdelnings- departmental
avdelningschef floorwalker
avdelningssköterska ward sister
avdika drain
avdomnad numb
avdrag deduction
avdragare flayer
avdragsgill deductible
avdragsschack discovered check
avdramatisera play down
avdrift leeway
avdunsta transpire
avdunstad evaporated
avdunstande evaporating
avdunstning evaporation
avdöma decide
avdöma genom skiljedom arbitrate
ave ave
Ave Maria Hail Mary
Avebury Avebury
Avegno Avegno Vallemaggia
Aveiro Aveiro
avel breeding
Avellaneda Avellaneda
Avellino Province of Avellino
avelse conception
avelshingst stallion
avelsmetod breeding technique
avenbok hornbeam
Avenches Avenches
Aventinen Aventine Hill
aveny avenue