Svenska Engelska
Aviatyrannis jurassica Aviatyrannis
Avicebron Solomon ibn Gabirol
Avicenna Avicenna
Avid Avid Technology
avig inside out
aviga back
Avigdor Liberman Avigdor Lieberman
Avignon Avignon
Avignonpåvedömet Avignon Papacy
avigsida purl side
avinstallation deinstallation
avinstallera deinstall
avinstallerande uninstalling
Aviogenex Aviogenex
Avira Avira
Avis Avis Rent a Car System
avisa de-ice
avisera notify
avisningsvätska de-icer
Avitus Avitus
avjonisering deionization
avjämna level make
avkalkning decalcification
avkasta produce
avkastning produce
avkastningsförmåga earning capacity
avklarade completed
avklinga wear off
avklorering dechlorination
avkläda dismantle
avklädning stripping
avklädningshytt dressing cubide
avknoppning splinter
avkoda decipher
avkodande encoding
avkodar decoding
avkodare decoder
avkok decoction
avkomling descendant
avkomma descendant
avkomprimering uncompressing
avkoppla uncouple
avkopplande relaxing
avkoppling diversion
avkorta shorten
avkortad abridged
avkortande shortening
avkortning condensation
avkraga dismantle
avkriminalisera decriminalize
avkriminalisering decriminalization
avkristna dechristianize
avkrok backwater
avkryptera encrypt
avkrypterar encrypts
avkräva demand from
avkunna pronounce
avkvista trim
avkyla chill
avkänning detection
avla procreate
avla av sig multiply
avlagd disused
avlagra deposit in layers
avlagring sedimentation
avlagring av miljöföroreningar pollutant deposition
avlasta unload
avlastare shipper
avlastning unloading
Avlastning -en Discharge
Avlatsbrev Indulgence
avleda deflect
avleda vatten drain water
avledande diversion
avledare conductor
avledning derivative
avledningsmanöver ruse
avleverera deliver up
avlida decease
avliden dead
avliden kvinna deceased
avliden man deceased
avling propagation
avliva finish off
Avlivning Animal euthanasia
avljud ablaut
avlopp drain
avloppsbrunn cesspool
avloppsledning drainpipe
avloppsnät sewerage
avloppsrör drainpipe
avloppssystem för regnvatten rain water sewer system
avloppsvatten sewage
avlossa discharge
avlusa delouse
avlusare debugger
avlysa cancel
avlyssna tap
avlyssning eavesdropping
Avlyssningen The Conversation
avlägga akademisk examen graduate
avlägga bekännelse make a confession
avlägga examen graduate
avläggare layer
avlägsen outlying
avlägset remotely