Svenska Engelska
Bézier-kurva Bézier curve
Béziers Béziers
Bézique Bezique
Bío-Bío Bío-Bío River
Bóbr Bóbr
Bóly Bóly
Böbikon Böbikon
Böcherpriset Bôcher Memorial Prize
böcker writings
böckling bloater
Böckten Böckten
bödel executioner
Bödvar Bjarke Bödvar Bjarki
bög family
bögar gays
bögbar gay bar
bögeri faggotry
böghatande antigay
bögig gay
bögradar gaydar
Böhm Böhm
Böhmen Bohemia
Böhmen och Mährens kommunistiska parti Communist Party of Bohemia and Moravia
Böhmen-Mähren Protectorate of Bohemia and Moravia
Böhmens ishockeylandslag Bohemia national ice hockey team
Böhmens regenter List of rulers of Bohemia
Böhmiskt glas Bohemian glass
böj bend
böja deflect
böja av deflect
böja sig stoop
böja sig framåt bend forward
böja sig ner stoop
böja sig över bend over
böjd bent
böjd rygg stoop
böjelse addiction
böjlig flexible
böjlighet flexibility
böjning declension
böjningsformer för verb principal parts
böjt bent
böl bellow
böla bleat
bölande bleating
böld abscess
böldpest bubonic plague
Böle distrikt Pasila
Böle järnvägsstation Pasila railway station
bölja surge
böljande billowy
Böljeslagsmärken Ripple marks
Bölkow Bölkow
Böltorn Bolthorn
bömen bohemia
Bömiska bröderna Unity of the Brethren
Bömlafjordtunneln Bømlafjordtunnel
bön request
böna bean
bönbok prayer book
bönder farmers
bönematta prayer rug
böneskrift petition
böneutropare muezzin
bönfalla beg
bönfallande beseeching
Bönigen Bönigen
Bönkeso Tofu
bönor beans
bönpall pillion
bönstjälk beanstalk
bönstör beanpole
bönsyrsa praying mantis
bör ought to
böra ought to
börd lineage
börda burden
bördig fertile
Bördiga halvmånen Fertile Crescent
börja start
börja brinna catch fire
börja dricka sprit igen be off the wagon
börja göra go about
börja lida brist på run short of
börja om start again
börja på nytt recommence
börja sina run out
började began
början beginning