Svenska Engelska
Barliman Smörblomma Barliman Butterbur
Barlowlins Barlow lens
Barloworld Barloworld
barm breasts
Barmendeklarationen Barmen Declaration
barmhärtig merciful
barmhärtig samarit Good Samaritan
barmhärtighet charity
barn infant
Barn -et Child
barn- infantile
Barnabas Barnabas
barnafödande childbearing
barnafödelse childbirth
barnaföderska woman in childbirth
barnafödsel birth
barnamord infanticide
barnarövare kidnapper
barnasinnad innocent
barnaskara brood
Barnaul Barnaul
barnavård child care
barnbarn grandchild
barnbarnsbarn great-grandchild
barnbidrag family allowance
barnbördshus lying hospital
barndaghem nursery
barndom babyhood
barndop christening
barndödlighet infant mortality
Barnen i Bullerbyn The Six Bullerby Children
Barney Calhoun Barney Calhoun
Barney Gumble Barney Gumble
barnflicka nanny
barnförkläde pinafore
barnförlamning infantile paralysis
barnhage pen
barnhem orphanage
barnkammare nursery
barnkoloni summer camp
Barnkonst Child art
Barnkonventionen Convention on the Rights of the Child
barnkrubba crèche
barnlek child's play
barnläkare pediatrician
barnlös childless
barnmisshandel child abuse
barnmorska midwife
barnpornografi child pornography
barns children's
barnsbördsavdelning maternity ward
barnsjukdom childhood disease
barnsjukdomar growing pains
barnskor children's shoes
barnskötare nanny
barnsköterska nanny
Barnsley Metropolitan Borough of Barnsley
barnslig corny
barnslighet childishness
barnsligt childishly
barnsocka bootee
barnspråk baby talk
barnsäng cot
Barntjuven The Stolen Children
barnunge brat
barnvagn carriage
barnvakt baby sitter
barock baroque
barock- baroque
Barockens arkitektur Baroque architecture
Barockmusik Baroque music
barograf barograph
Baroklinitet Baroclinity
Barolo Barolo
barometer barometer