Svenska Engelska
Beltinci Beltinci
Belusjja Guba Belushya Guba
belysa light
belysa med ljus illuminate with light
belysande illustrative
belysning light
belyst lightened
belägen situated
belägen inåt landet interior
belägenhet exposure
belägg proof
belägga surface
belägga med kvarstad sequestrate
belägga med straff penalize
beläggning scale
belägra beset
belägrad beleaguered
belägrare besieger
belägring siege
Belägringen av Belgrad Siege of Belgrade
Belägringen av Jasna Góra Siege of Jasna Góra
Belägringen av Kinsale Siege of Kinsale
Belägringen av Leningrad Siege of Leningrad
Belägringen av Mafeking Siege of Mafeking
Belägringen av Malta Siege of Malta
Belägringen av Petersburg Siege of Petersburg
Belägringen av Sarajevo Siege of Sarajevo
Belägringen av Sardis Siege of Sardis
Belägringen av Sevastopol Siege of Sevastopol
Belägringen av Veracruz Siege of Veracruz
Belägringen av Wien Siege of Vienna
beläst intellectual
belåna mortgage
belåten contented
belåtenhet satisfaction
Belém Belém
belöna recompense
belöna med award
belönad rewarded
belöning recompense
belöpa sig till tot up
bemanna equip
bemannad manned
Bemba Bemba language
bemyndiga authorize
bemyndigad authorized
bemyndigande consent
bemyndigat ombud authorized agent
bemäktiga sig usurp
bemärkelse sense
bemärkt prominent
bemärkthet notability
bemästra master
bemöda be bothered
bemöda sig exert oneself
bemödande endeavor
bemöta answer
bemötande treatment
ben leg
Ben -et Neck
Ben Affleck Ben Affleck
Ben Bernanke Ben Bernanke
Ben Bova Ben Bova
Ben Browder Ben Browder
Ben Gibbard Ben Gibbard
Ben Gurion International Airport Ben Gurion International Airport
Ben Johnson Ben Johnson
Ben Jonson Ben Jonson
Ben Kingsley Ben Kingsley
Ben Moody Ben Moody
Ben Nevis Ben Nevis
Ben Slimane Ben Slimane
Ben Stiller Ben Stiller
Ben Tre Ben Tre Province
Ben Wallace Ben Wallace
ben- osseous
Ben-Hur Ben-Hur
bena parting
bena ur bone
benartad osseous
Benazir Bhutto Benazir Bhutto
Benbecula Benbecula