Svenska Engelska
besiktning inspection
besiktningsman surveyor
besinna consider
besinning temperance
besinningsfull sober-minded
besitta combine
besittande possession
besittning property
besittning för evig tid mortmain
besittningar possessions
besittningsrätt tenure
besittningstagande occupancy
besjäla animate
besk bitter
beskaffad disposed
beskaffenhet condition
beskatta tax
beskattning assessment
besked instructions
beskedlig good-natured
beskickning embassy
Beskiderna Beskids
beskjuta bombard
beskjutning bombardment
beskriva picture
beskrivande descriptive
beskrivbar definable
beskrivning depiction
Beskrivning av Hogwarts Locations in Hogwarts
beskrivningar descriptions
besksöta bittersweet
beskydd auspices
beskydda protect
beskyddare protector
beskyddarinna protector
beskylla charge
beskylla för blame for
beskyllning accusation
beskäftig meddlesome
beskäftig person busybody
beskära reduce
beskära träd prune
beskärning reduction
beskåda look at
beslag confiscation
beslagstagande sequestration
beslagta appropriate
Beslan Beslan
beslut conclusion
besluta conclude
beslutad fixed
Beslutande församling Deliberative assembly
beslutar decides
beslutat decided
beslutsam determined
beslutsamhet purpose
beslutsfrämjande decision making support
beslutsfrämjande system decision-support system
beslutsmässigt antal quorum
beslutsprocess decision process
besläktad congenial
besläktad med akin to
beslå furl
beslå med lögn catch a person lying
beslöja veil
beslöjad veiled
besman steelyard
besmitta taint
Besnik Mustafaj Besnik Mustafaj
bespara save
bespara någon detaljerna spare someone the details
bespara sig besväret spare oneself the trouble
besparingar savings
besparingars savings