Svenska Engelska
blus smock
blusa sig blouse
blusliv bodice
Blut und Boden Blood and soil
Blutengel Blutengel
bly lead
bly- leaden
blyaktig leaden
blyerts plumbago
blyertspenna pencil
blyertsstift lead
blyfri unleaded
blyförening lead compound
blyg chicken-hearted
blygas be ashamed
blygd vulva
blygd- pubic
blygdben pubis
Blygdbensfog Pubic symphysis
blygdkapsel codpiece
blygdläpp labia
blyghet shyness
Blyglans Galena
blygsam modest
blygsamhet modesty
blygsel shame
blyhalt i blod lead level in blood
blyinfattad leaded
blyinfattning leading
blylod plumb
Blynitrat Lead nitrate
Blyoxid Lead oxide
Blysulfat Lead sulfate
Blyvitt Lead paint
blä yuck
bläck ink
bläcka ner blot
bläckfisk octopus
Bläckfiskar Cephalopod
Bläckfisken La Piovra
bläckflaska ink-bottle
bläckfläck blot
bläckhorn inkwell
bläckig inky
bläckpenna pen
bläckplump blot
bläckstråle inkjet
bläddra browse
bläddra igenom look over
bläddrande scrolling
bläddrare browser
bläddring browsing
blända dazzle
blända av dim
bländad dazzled
bländande brilliant
bländande ljussken glare
bländare stop
bländfri anti-dazzle
bländverk will o' the wisp
blänga glare
blänga argt glower
blänka glisten
blänkande shining
blänkte glistened
bläs blaze
bläsand widgeon
bläsgås white-fronted goose
blå blue
Blå agave Tequila agave
Blå divisionen Blue Division
blå eftersläntrar blue straggler
Blå Grottan Blue Grotto
Blå gurami Three spot gourami
blå jeans bluejeans
Blå lagunen Blue Lagoon
Blå Lotus The Blue Lotus
blå lättbetong blue stone
Blå moskén Sultan Ahmed Mosque
Blå neontetra Green neon tetra
blå skärm av döden blue screen of death
Blå toner Blue note
Blå tryckare Redtoothed triggerfish
blåaktig bluish
Blåbetong Aerated autoclaved concrete
blåbär bilberry
Blåbär -et Billberry
Blåbärskaktus Myrtillocactus geometrizans
Blåbärskaktusar Myrtillocactus
blåbärsplockande blueberrying
Blåeld Echium vulgare
blåelse bluing
blåfisk tailor
Blåfår Bharal
Blågran Picea pungens
blågrön glaucous
blågrönalger blue-green alga
Blågul ara Blue-and-yellow Macaw
Blågull Polemonium caeruleum
blåhake bluethroat
blåhakesångare bluebird
blåhallon dewberry
blåklint cornflower
blåklocka bluebell
Blåklocka -n -or Bell
blåkopia blueprint
Blåkulla The Brocken
blålinje blue line
blålusern alfalfa
blåmes blue tit
Blåmusseron Wood blewit
blåmussla blue mussel
blåmärke contusion
blåmögelost blue cheese