Svenska Engelska
brottas struggle
brottas med agonize over
brottgräns tensile strength
brottmål criminal case
brottning wrestling
Brottning vid Olympiska sommarspelen Wrestling at the Summer Olympics
brottsbekämpning law enforcement
brottsjö breaker
brottslig delinquent
brottslighet delinquent
brottsling criminal
brottsplats crime scene
brottsregister criminal record
Brovsts kommun Brovst
Brown County Brown County
Brown University Brown University
Brownie Chocolate brownie
Browning Arms Company Browning Arms Company
Browningia Browningia
Brownsea Island Brownsea Island
Brownsk rörelse Brownian motion
Broye Broye
BRP British Racing Partnership
Bruay-la-Buissière Bruay-la-Buissière
Bruce Chatwin Bruce Chatwin
Bruce Davison Bruce Davison
Bruce den allsmäktige Bruce Almighty
Bruce Dickinson Bruce Dickinson
Bruce Lee Bruce Lee
Bruce McCandless Bruce McCandless II
Bruce McLaren Bruce McLaren
Bruce Merrifield Robert Bruce Merrifield
Bruce Perens Bruce Perens
Bruce Schneier Bruce Schneier
Bruce Seldon Bruce Seldon
Bruce Springsteen Bruce Springsteen
Bruce Sterling Bruce Sterling
Bruce Willis Bruce Willis
Bruck an der Mur Bruck an der Mur
brud bride
brud- bridal
Brudaremossenmasten Brudaremossen masts
brudbröd dropwort
brudens bride's
Brudens fader Father of the Bride
Brudens far Father of the Bride
brudgum bridegroom
brudgummens marskalk best man
brudklänning wedding dress
Brudköpet The Bartered Bride
brudpar bridal couple
brudslöja bridal veil
brudtärna bridesmaid
brudutstyrsel trousseau
Bruegel Brueghel
brugd basking shark
Brugg Brugg
Bruhathkayosaurus Bruhathkayosaurus
bruk habit
bruka cultivate