Svenska Engelska
Brynäs IF Brynäs IF
Brynäs IF FK Brynäs IF Fotboll
brysk abrupt
bryskhet brusqueness
bryskt brusquely
Bryssel Brussels
brysselkål Brussels sprouts
Brysselpakten Treaty of Brussels
Bryssels stadshus Brussels Town Hall
Bryssels tunnelbana Brussels Metro
bryta break off
bryta av break off
bryta fram erupt
bryta i småbitar fritter
bryta igenom break through
bryta in i break into
bryta lös break
bryta mot violate
bryta samman crack
bryta sig fri break loose
bryta sig in burgle
bryta sig loss break loose
bryta sig lös break out
bryta sig ut break out
bryta upp separate
bryta ut blow up
brytande breach
brytande av förtrollning disenchantment
brytare braker
brytas av snap off
brytas sönder break up
brytbar degradable
Brytblock Pulley
Brytblock batın Pulley
brytböna green bean
brytning severance
brytning av sten quarrying
brytning utanför kusten offshore mining
brytnings-och utvinningsindustri extractive industry
brytningsförordning mining regulation
Brytningsindex Refractive index
brytningsindustri mining industry
brytningslag mining law
brytningsprodukt mining product
brytningspunkt breaking point
Brzeszcze Brzeszcze
bräckage breakage
Bräcke Bräcke Municipality
Bräcke kommun Bräcke Municipality
bräckjärn crowbar
bräcklig friable
bräckt salty
bräckt vatten brackish water
brädd edge
brädda brim
bräddavlopp overflow
bräddfull brimful
bräddfylld brimful
bräde board
Bräde -t -r Table
brädgång duckboards
brädgård lumberyard
brädsegling windsurfing
brädspel backgammon
bräka bleat
bräkande bleating
bräken bracken
Bräkylä Rääkkylä
bränd burnt
bränd mandel praline
Brända av solen Burnt by the Sun
brända jordens politik scorched-earth policy
bränna burn off
bränna av let off
bränna ned burn off
bränna sina broar burn one's bridges
bränna till aska incinerate
bränna upp burn off
brännande burning
brännare burner
brännbar combustible
brännbarhet combustibility
Brännboll Brännboll
Brännbollscupen Brännbollscupen
bränndbart ämne combustible
bränneri distillery
brännhet scorching
brännhår sting
bränning firing
Bränning på bål Execution by burning
bränningar surf
brännjärn branding iron
brännkammare combustor
brännmärka brand
brännmärke stigma
brännmärkning branding
brännolja fuel oil
brännpunkt focus