Svenska Engelska
Brynäs IF Brynäs IF
Brynäs IF FK Brynäs IF Fotboll
brysk abrupt
bryskhet brusqueness
bryskt brusquely
Bryssel Brussels
brysselkål Brussels sprouts
Brysselpakten Treaty of Brussels
Bryssels stadshus Brussels Town Hall
Bryssels tunnelbana Brussels Metro
bryta break off
bryta av break off
bryta fram erupt
bryta i småbitar fritter
bryta igenom break through
bryta in i break into
bryta lös break
bryta mot violate
bryta samman crack
bryta sig fri break loose
bryta sig in burgle
bryta sig loss break loose
bryta sig lös break out
bryta sig ut break out
bryta upp separate
bryta ut blow up
brytande breach
brytande av förtrollning disenchantment
brytare braker
brytas av snap off
brytas sönder break up
brytbar degradable
Brytblock Pulley
Brytblock batın Pulley
brytböna green bean
brytning severance
brytning av sten quarrying
brytning utanför kusten offshore mining
brytnings-och utvinningsindustri extractive industry
brytningsförordning mining regulation
Brytningsindex Refractive index
brytningsindustri mining industry
brytningslag mining law
brytningsprodukt mining product
brytningspunkt breaking point
Brzeszcze Brzeszcze
bräckage breakage
Bräcke Bräcke Municipality
Bräcke kommun Bräcke Municipality
bräckjärn crowbar
bräcklig friable
bräckt salty
bräckt vatten brackish water
brädd edge
brädda brim
bräddavlopp overflow
bräddfull brimful
bräddfylld brimful
bräde board
Bräde -t -r Table
brädgång duckboards
brädgård lumberyard
brädsegling windsurfing
brädspel backgammon
bräka bleat
bräkande bleating
bräken bracken
Bräkylä Rääkkylä
bränd burnt
bränd mandel praline
Brända av solen Burnt by the Sun
brända jordens politik scorched-earth policy
bränna burn off
bränna av let off
bränna ned burn off
bränna sina broar burn one's bridges
bränna till aska incinerate
bränna upp burn off
brännande burning
brännare burner
brännbar combustible
brännbarhet combustibility
Brännboll Brännboll
Brännbollscupen Brännbollscupen
bränndbart ämne combustible
bränneri distillery
brännhet scorching
brännhår sting
bränning firing
Bränning på bål Execution by burning
bränningar surf
brännjärn branding iron
brännkammare combustor
brännmärka brand
brännmärke stigma
brännmärkning branding
brännolja fuel oil
brännpunkt focus
Brännpunkt Djakarta The Year of Living Dangerously
brännpunkts- focal
brännskada burn
brännsår burn
brännsårssalva ointment for burns
brännugn kiln
brännvidd focal
brännvin brandy
Brännvin -et Vodka
brännvinsadvokat shyster
brännässla stinging nettle
bränsle firing
Bränsle -t Fuel
bränslecell fuel cell
bränsleförbrukning fuel consumption
Bränslepellets Wood pellets
bränslesammansättning fuel composition
bränsletank fuel tank
bränsletankinstallation fuel tank installation
bränt burned
bräsch gap
bräsera braise
bräsering braising
bräss thymus
brätte brim
Bräunlingen Bräunlingen
bråck rupture
bråckband truss
bråddjup precipice
brådmogen precocious
brådska rush
brådskande exigent
brådstörtad precipitate
bråk trouble
bråk (i matematik) fraction
bråka argue
bråkdel fraction
bråkig troublesome
bråkighet noisiness
bråkmakare fighter
bråkmakerska fighter
bråkstake rowdy
brås på resemble
bråte mess
bråttom in a hurry
Brèche de Roland La Brèche de Roland
Brétigny-sur-Orge Brétigny-sur-Orge
bröd bread
bröder brethren
Bröderna Brothers
Bröderna Dalton The Daltons
Bröderna Davenport Davenport Brothers
Bröderna Grimm Brothers Grimm
Bröderna Karamazov The Brothers Karamazov
Bröderna Lejonhjärta The Brothers Lionheart
Bröderna Limbourg Limbourg brothers
Bröderna Marx Marx Brothers
Bröderna Olsen Olsen Brothers
Bröderna Sherman Sherman Brothers
Bröderna Wachowski Wachowski brothers
Bröderna Wright Wright brothers
brödfat breadbasket
brödfrukt breadfruit
Brödgran Araucaria araucana
brödkavel rolling pin
brödkavle rolling pin
brödkorg breadbasket
brödlåda breadbasket
brödraskap brotherhood
Brödraskapet The Brethren
brödrost toaster
brödskiva slice of bread
brödsmula breadcrumb
brödtext running text
bröl bellow
bröllop wedding
Bröllop -et Marriage
bröllops- bridal
Bröllopsfesten The Wedding Banquet
Bröllopsfixaren The Wedding Planner
bröllopsresa honeymoon
bröllopstårta wedding cake
bröst breasts
brösta av unlimber
bröstamputation mastectomy
bröstben breastbone
bröstbild half-length
bröstböld mastitis
Bröstcancer Breast cancer
Bröstfixering Breast fetishism
bröstförstoring breast augmentation
brösthållare bra
bröstimplantat breast implant
bröstkorg breast
Bröstkörtlar Breast
bröstmjölk breast milk
bröstmjölksersättning formula
bröstpump breast pump
bröstsim breast stroke
bröstvärn parapet
bröstvärn med tinnar battlement
bröstvårta nipple
bröt broke
Bröt-Anund Anund
Brøderbund Brøderbund
Brøndby kommun Brøndby
Brøndby Stadion Brøndby Stadium
Brønderslevs kommun Brønderslev municipality
Brønnøy kommun Brønnøy
Brørups kommun Brørup
Brüttelen Brüttelen
Brăila Brăila County
Brčko Brčko District
BS BS
BSA Birmingham Small Arms Company
BSC Young Boys BSC Young Boys
BSD Berkeley Software Distribution
BSD-licenser BSD licenses
BSL British Sign Language
BST Western European Summer Time
BT BT
BT Group BT Group
BT Tower BT Tower
BTCC British Touring Car Championship
Btu British thermal unit
BTX BTX
bu boo
bua boo
Buada Buada
Buan Buan
Bubanza Bubanza Province
Bubastis Bubastis
Bubba Ho-tep Bubba Ho-tep
bubbel-policy bubble policy
bubbelbad whirlpool
bubbelgum bubble gum
bubbla bubble
bubblande bubbly