Svenska Engelska
Byzantion Byzantium
BZP Benzylpiperazine
Báb Báb
Bábísm Bábism
Bács-Kiskun Bács-Kiskun
Bácsalmás Bácsalmás
Bálint Balassi Bálint Balassa
Bárbara Carrera Bárbara Carrera
Báthory Báthory
Bátonyterenye Bátonyterenye
Bátorterenye Bátorterenye
Bâki Bâkî
Bârlad Bârlad
bäck creek
Bäckaskogs slott Bäckaskog Castle
bäcken pelvic
bäcken- pelvic
Bäcksländor Plecoptera
Bäckveronika Brooklime
bädd bed
bädda make up
bädda in embed
bäddsoffa sofa-bed
bägare chalice
Bägaren Crater
bägge either
Bägge Sicilierna Two Sicilies
bältdjur armadillo
bälte safety belt
bälte och hängslen belt and suspenders
bältros shingles
bända prize
bända upp pry
Bändelkorsnäbb Two-barred Crossbill
bänk bench seat
bänkborrmaskin drill press
bänkrad tier
bär berry
bära wear
bära bort carry off
bära hundhuvudet för det have to pay for it
bära på incubate
bära sig åt act
bära ut deliver
bärande buoyant
bärande på carrying
bärare porter
bärbar portable
Bärbar dator Laptop
bärbar radiotelefon walkie-talkie
bärbara portabel
Bärbel Wöckel Bärbel Wöckel
bärbjälke girder
Bärfisar Pentatomidae
bärformig bacciform
bärga save
bärgare salvor
bärgning salvage
bärgnings- wrecking
bärkraft bearing power
bärnsten amber
bärnstensfärgad amber
Bärnstensrummet Amber Room
Bärnstenssnäcka Succinea putris
Bärnstensvägen Amber Road
Bärpeppar Ají pepper
bärplan airfoil
bärraket thruster
bärrem backband
bärs brewski
Bärsjal Baby sling
bärstol sedan chair
bärsärk berserk
bärvåg carrier wave
bäryta airfoil
bärätande baccivorous
bäst best
bästa best
bästa sändningstid prime time
bästa vän best friend
bäste Dear
Bäste herr Dear Sir
bäste vän best friend
bästis best friend
bästsäljande best-selling
bästsäljare bestseller
Bätterkinden Bätterkinden
bättra improve
bättra på touch up
bättra sig mend one's ways
bättre better
bättre en fågel i handen än tio i skogen a bird in the hand is worth two in the bush
bättre hälft better half
bättre sent än aldrig better late than never
bättring improvement
bäva dread
bävan trepidation
bäver beaver
Bäverråttor Hutia
Bävrar Beaver
båda mean
både both
både ... och as well as
bådhändig ambidextrous
bådhänt ambidextrous
båg put-on
bågar frame
båge bow
bågformig arched
bågna sag
bågsekund second of arc
bågskytt archery