Svenska Engelska
DDR GDR
DDR SDRAM DDR SDRAM
DDR-Oberliga DDR-Oberliga
DDT DDT
de the
De administrando imperio De Administrando Imperio
De alliansfria staternas organisation Non-Aligned Movement
de allierade Allied Forces
De allierade under andra världskriget Allies of World War II
De andras liv The Lives of Others
De apostoliska fäderna Apostolic Fathers
De barbariska invasionerna The Barbarian Invasions
De Bello Gallico Commentarii de Bello Gallico
De Bilt De Bilt
De brittiska kungarnas historia Historia Regum Britanniae
De Broglie-våglängd De Broglie hypothesis
De Dion-axel De Dion tube
de där that one
De dödas bok Book of the Dead
De dödligas förförare The Tale of the Body Thief
de facto de facto
de fattiga poor
De fem The Five
De fem civiliserade nationerna Five Civilized Tribes
De fem dhyanibuddhorna Five Dhyani Buddhas
De fem dynastierna och De tio rikena Five Dynasties and Ten Kingdoms Period
De fem elementen Wu Xing
De fem ringarnas bok The Book of Five Rings
De Fem Tigergeneralerna Five Tiger Generals
De feta åren är förbi The Edukators
De fjorton nödhjälparna Fourteen Holy Helpers
De fjorton orden Fourteen Words
de flesta most
De fria franska styrkorna Free French Forces
De Frisinnades Förbund Vapaamielisten Liitto
De frivilligas marsch March of the Volunteers
De fyra konsterna Four Arts of the Chinese Scholar
De fyra ryttarna Four Horsemen of the Apocalypse
De fyra stora talspråksromanerna Four Great Classical Novels
De fyra tigrarna Four Asian Tigers
De fyra ädla sanningarna Four Noble Truths
De fyra årstiderna The Four Seasons
de fyras gäng Gang of Four
De fyras tecken The Sign of the Four
De fördömda poeterna Poète maudit
De fördömdas drottning The Queen of the Damned
De förgyllda bronsföremålen från Cartoceto di Pergola Gilt Bronzes from Cartoceto di Pergola
De förlorade barnens stad The City of Lost Children
De förlorade sagornas bok The Book of Lost Tales
De förskräckliga barnen Les Enfants Terribles
De gröna baskrarna The Green Berets
De gröna monstren The Green Slime
De gröna slaktarna The Green Butchers
De gula turbanerna Yellow Turban Rebellion
De gåtfulla guldstäderna The Mysterious Cities of Gold
De Haas - van Alphen-effekten De Haas-van Alphen effect
de har they've
De Havilland De Havilland
De Havilland Gipsy Moth De Havilland Gipsy Moth
De Havilland Tiger Moth De Havilland Tiger Moth
de heliga anointed
De humani corporis fabrica libri septem De humani corporis fabrica
De hundra dagarna Hundred Days
De hundra hästarnas kastanj Chestnut Tree of One Hundred Horses
De hänsynslösa Reservoir Dogs
de här this one
De joniska naturfilosoferna Ionian School
de jure de jure
De kejserliga dynastierna Mings och Qings gravar Imperial Tombs of the Ming and Qing Dynasties
De krigande staterna Warring States Period
De kriminella Un flic
De la Gardie De la Gardie
De Lorean De Lorean Motor Company
De misstänkta The Usual Suspects
De nakna och de döda The Naked and the Dead
De nordiska ambassaderna i Berlin Nordic Embassies Berlin
De oförlåtliga förbannelserna Unforgivable Curses
De omutbara The Untouchables
De profundis De profundis
De resandes träd Ravenala madagascariensis
de rika rich