Svenska Engelska
Deivson Rogério da Silva Deivson Rogério da Silva
Dej Dej
deja vu déjà vu
Dejan Savićević Dejan Savićević
Dejan Stanković Dejan Stanković
dejtingföretag dating agency
dekad decade
dekadans decadence
dekadens decadence
dekadent decadent
dekal decal
dekaliter decalitre
dekalkomani decalcomania
dekan dean
dekantera decant
dekanus dean
dekapitera decapitate
deklamation declamation
deklamatorisk declamatory
deklamera recite
deklaration statement
deklaration om allmän nytta declaration of public utility
Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter Declaration of the Rights of Man and of the Citizen
deklarationer declarations
deklarera pronounce
deklarera krig declare war
deklarerat declared
deklination declination
deklinera be on the decline
dekolletage décolletage
dekolleterad décolleté
dekompression decompression
dekomprimera decompress
dekomprimering decompression
Dekonstruktion Deconstruction
dekontaminering decontamination
dekor décor
dekoration ornament
dekorativ fancy
dekoratör upholsterer
dekorera trim
dekorera med batik batik
dekorerad ornate
dekorering decoration
Dekorfärg Spot color
dekret decree
dekryptera decipher
dekrypterad decrypted
dekrypterar decrypts
dekryptering decryption
del section
del av slutsumma subtotal
Del Shannon Del Shannon
Del tha Funkee Homosapien Del tha Funkee Homosapien
dela share
dela in i underavdelningar subdivide
dela lika halve
dela rum double up
dela sig bifurcate
dela upp divide
dela upp i doser dose
dela ut deliver
delad forked
Delad källkod Shared source
delad torkad ärta split pea
delade sliced
delaktig accessory
delaktig i participant in
delaktighet implication
delaktigheter implications
delande splitting
delar parts
delat divided
delat med division
Delaware Delaware
Delaware County Delaware County
Delawarefloden Delaware River
Delawares flagga Flag of Delaware