Engelska Svenska
democracy demokrati
Democrat demokrat
Democrat Party Demokratiska partiet
democratic demokratisk
Democratic centralism Demokratisk centralism
Democratic Forces for the Liberation of Rwanda Demokratiska styrkorna för Rwandas befrielse
Democratic Front for the Liberation of Palestine Demokratiska fronten för Palestinas befrielse
Democratic League of Kosovo Kosovos demokratiska förbund
Democratic Left Alliance Demokratiska vänsterförbundet
Democratic Movement Mouvement démocrate
Democratic Opposition of Serbia Serbiens Demokratiska opposition
Democratic Party Demokratiska partiet
Democratic Party of Japan Japans demokratiska parti
Democratic Party of Kosovo Kosovos demokratiska förbund
Democratic Party of Nauru Naurus demokratiska parti
Democratic Patriotic Alliance of Kurdistan Kurdistans demokratiska patriotiska allians
Democratic peace theory Demokratisk fredsteori
Democratic People's Republic of Korea Nordkorea
Democratic Republic of Congo Demokratiska republiken Kongo
Democratic Republic of the Congo Kongo-Kinshasa
Democratic Republic of Timor-Leste Östtimor
democratic socialism demokratisk socialism
Democratic Unionist Party Democratic Unionist Party
Democratic-Republican Party Demokrat-republikanska partiet
democratically demokratiskt
democratization demokratisering
democratize demokratisera
Democrats of the Left Vänsterdemokraterna
Democritus Demokritos
demographer demograf
demographic demografisk
demographic development demografisk förändring
demographic evolution demografisk förändring
Demographics of Albania Albaniens demografi