Svenska Engelska
det minsta remotely
Det mystiska spelet Fushigi Yūgi
det måste medges confessedly
Det naturalistiska misstaget Naturalistic fallacy
Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur Norwegian Academy for Language and Literature
Det Norske Videnskaps-Akademi Norwegian Academy of Science and Letters
Det näst bästa The Next Best Thing
det ockulta the occult
det onda evil
Det osynliga barnet Tales from Moominvalley
Det perfekta tomrummet A Perfect Vacuum
det plågar mig it hurts me
det senare latter
det sista the last
Det sista slagfältet Gardens of Stone
det sistnämnda latter
Det sjunde inseglet The Seventh Seal
det skulle inte alls förvåna mig om I wouldn't be at all surprised if
det skulle inte förvåna mig om I wouldn't be at all surprised if
Det skvallrande hjärtat The Tell-Tale Heart
Det slutna rummet The Locked Room
Det som engang var Det som engang var
det spelar ingen roll hur no matter how
det spelar mig ingen roll it's all the same to me
Det spökar på Hill House The Haunting
Det stora blå The Big Blue
Det stora bygrälet Asterix and the Great Divide
Det stora kalaset Cannery Row
Det stora tågrånet Great Train Robbery
Det stumma vittnet Dumb Witness
Det susar i säven The Wind in the Willows
Det svarta guldet Land of Black Gold
Det sönderslagna örat The Broken Ear
det tisslas och tasslas om att it's whispered that
det undermedvetna unconscious
det vanliga ordinary
det var det that was it
det var dödsstilla it was dead still
det var dödstyst it was dead still
det var en gång once upon a time
det var nära ögat be a close thing
det var på håret be a close thing