Svenska Engelska
dockteaterspelare puppeteer
DOCSIS DOCSIS
Doctor Fate Doctor Fate
Doctor Occult Doctor Occult
Doctor Who Doctor Who
Document Object Model Document Object Model
Documenta Documenta
Dodekaeder Dodecahedron
Dodekanisos Dodecanese
Dodekateism Hellenic polytheism
Dodeskaden Dodesukaden
Dodge Charger Dodge Charger
Dodge County Dodge County
Dodge Daytona Dodge Daytona
Dodge Omni Dodge Omni
Dodgeball Knockaround Guys
Dodi Fayed Dodi Al-Fayed
Dodo Knyphausen Dodo Knyphausen
Dodoma Dodoma
Dodona Dodona
Does Your Mother Know Does Your Mother Know
doft bouquet
dofta smell
dofta av smell of
doftande redolent
dofter scents
doftlös odorless
Doftpassionsblomma Passiflora alata
dogcart dogcart
doge doge
Doggers bank-episoden Dogger Bank incident
Doggers bankar Dogger Bank
dogm dogma
Dogma Dogma
dogmatisk doctrinal
dogmatiskt dogmatically
Dogo Argentino Argentine Dogo
Dogon Dogon people
Dogonspråk Dogon languages
dogrib Dogrib
Dogville Dogville
Doha Doha
Doha Internationella Flygplats Doha International Airport
Doi moi Đổi mới
dok veil
Doketism Docetism
doktor doctor
Doktor Doom Doctor Doom
Doktor Faustus Doctor Faustus
Doktor Glas Doctor Glas
Doktor Octopus Doctor Octopus
Doktor Snuggles Doctor Snuggles
Doktor Watson John Watson
Doktor Zjivago Doctor Zhivago
doktorer doctors
doktorers doctors'
Doktorn kan komma The Flying Doctors
doktorsavhandling dissertation
doktorsdiplom PhD
doktorsgrad PhD
doktorstitel doctorate
doktrin doctrine
doktrinär doctrinaire