Svenska Engelska
doxologi doxology
doyen doyen
Doyle Wolfgang von Frankenstein Doyle
Doña Paz MV Doña Paz
Doñana nationalpark Doñana National Park
DR-DOS DR-DOS
dra go away
dra av deduct
dra bort withdraw
dra efter andan gasp
dra ett fall inför rätten bring a case before the court
dra fördel av exploit
dra förhastade slutsatser jump to conclusions
dra hit och dit pull about
dra i vittnesmål impeach
dra ifrån deduct
dra ihop shorten
dra ihop sig contract
dra in revoke
dra in gamla mynt demonetize
dra in magen pull oneself in
dra inför rätta bring somebody to justice
dra jämt get along
dra lott draw lots
dra med sig bring about
dra ner unzip
dra nytta av ett behov take advantage of a need
dra närmare bring closer
dra någon inför domstol bring somebody to court
dra och släpp drag'n'drop
dra olycka över enchant
dra på put on
dra samman gather
dra sig hang back
dra sig tillbaka withdraw
dra sig ur backpedal
dra skam över reflect discredit on
dra slutsats deduce
dra till brace
dra tillbaka withdraw
dra upp wind up
dra upp med roten eradicate
dra ut draw
dra ut i krig go to war
dra ut på drag out
dra ut på tiden temporize
dra vanära över sig disgrace oneself
dra åt tighten
dra åt helvete fuck you
dra åt sidan draw aside
dra över kredit overdraw
drabant satellite
drabba hit
drabba ihop clash
drabbad stricken
drabbad av samvetskval conscience-stricken
Drachme Greek drachma
drack drank
Draco Malfoy Draco Malfoy