Svenska Engelska
dryad dryad
dryck potion
dryckenskap drunkennesa
dryckesfest bacchanal
dryckeslag bout
dryckesoffer libation
dryckindustrin beverage industry
dryg lasting
dryghet arrogance
Dryopithecus Dryopithecus
drypa drop
drypande våt wringing
Dráva Drava
drägel drivel
drägg deposit
dräglig bearable
drägligt so-so
dräkt gown
dräktig bearing
dräktighet gestation
dräktighetstid gestation
drämma till med smash down
dränera drain
dränerare drainer
dränerat drained
dränering drain
dräneringssystem drainage system
dräneringsvatten drainage water
dräng farm-worker
dränka drown
dränka sina sorger drown one's sorrows
dränkande drenching
dränkt drenched
dränkte drenched
dräpa slaughter
dräpande telling
drätsel finance
dråp murder
dråpare killer
dråpslag death warrant
Drôme Drôme
drög dray
dröglapp dewlap
dröja hang on
dröja kvar linger
dröja med put off
dröjande lingering
dröjsmål delay
dröm dream
dröm sött sweet dreams
Drömde mig en dröm i natt Drømte mig en drøm i nat
drömfångare dreamcatcher
drömland dreamland
drömlös dreamless
drömma dream
drömmande dreamy
drömmar dreams
drömmare escapist
Drömmarna The Dreamers
Drömmarna i Häxhuset The Dreams in the Witch House
Drömmarnas land In America
Drömmarnas tid American Dreams
Drömmen om det gamla Kalifornien In Old California
Drömmen om röda rummet Dream of the Red Chamber
drömmeri reverie
drömmerier wool-gathering
Drömtid Dreamtime
Drömtjejen Weird Science
drömvärld dreamworld
drönare drone
drövad afflicted
Ds DS
DSB Danske Statsbaner
DSC Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld
DSF Deutsches Sportfernsehen
DSL Digital subscriber line
DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
Dsungaripterus Dsungaripterus
DSV DSV
DTD Document Type Definition
DTM Deutsche Tourenwagen Masters
DTS Digital Theater System
DTX DTX
du you
Du Fu Du Fu
du får gärna you're welcome to
du har you've
Du har två kor You have two cows
du kan inte både äta kakan och behålla den you can't have it both ways
du kan tänka dig you can imagine
du skall you'll
du skojar shut up
du är you're
du är vad du äter you are what you eat
du-vet-vad you-know-what
du-vet-vem you-know-who