Svenska Engelska
Dyveke Dyveke Sigbritsdatter
Dzavchan Zavkhan Province
Dzjalal-Abad Jalal-Abad
Dzjankoj Dzhankoy
Dzjizak Jizzakh
Dzjochar Dudajev Dzhokhar Dudayev
Dzo Dzo
Dzuunmod Zuunmod
Dzyans bok Book of Dzyan
Dámaso Alonso Dámaso Alonso
Dâmboviţa Dâmboviţa County
däck deck
däcka deck
däckmönster tread
däcksgast deck-hand
däcksida sidewall
däcksstol beach chair
däcksunderofficer boatswain
dädan thence
dägga suckle
däggdjur mammal
däggdjurs- mammalian
däld glen
dämma upp dam
dämpa decrease
dämpa ner play down
dämpad mellow
dämpad ton undertone
dämpande tempering
dämpare damper
dämpas dim
dämpat undertone
dänga wallop
där there
där borta yonder
där i trakten thereabouts
Där mitt hjärta finns Where the Heart Is
där omkring thereabouts
Där världen kallas skog The Word for World is Forest
där är there is
därav thereof
därborta there
därefter thereafter
däremellan between times
däremot on the contrary
därför consequently
därför att as
däri in that
därifrån thence
därigenom thereby
därjämte withal
Därligen Därligen
därmed therewith
därmot thereagainst
därnedan thereinafter
därom thereof
däromkring thereabouts
därpå thereupon
Därstetten Därstetten
därtill thereto
därunder thereunder
därvid thereby
däråt thereat
dästhet obesity
däven dankish
dävert davit
däxel adz
when
då däremot while
då och då occasionally
då så so be it
dåd dead
dålig nasty
dålig andedräkt bad breath
dålig behandling ill-treatment
dålig förlorare sore loser
dålig förvaltning mismanagement
dålig lukt reek
dålig matsmältning indigestion
dålig passform misfit
dålig stil cacography
Dålig uppfostran Bad Education
dålig vana vice