Svenska Engelska
effusion effusion
Efialtes av Trakis Ephialtes of Trachis
EFIS Glass cockpit
Eforos Ephorus
Efraim Tribe of Ephraim
Efraim syriern Ephrem the Syrian
efter backwards
efter avlagd examen postgraduate
efter behag ad lib
Efter bröllopet After the Wedding
Efter den gäckande skuggan After the Thin Man
efter det att after
Efter eget skön As one pleases
efter en lång tid after a long time
efter födelsen postnatal
efter födseln postnatal
efter hand gradually
Efter Kristus Anno Domini
efter middagen postprandial
efter noga övervägande after serious consideration
efter omständigheterna considering
Efter regn kommer solsken Till the Clouds Roll By
efter vad som sägs reportedly
efter varandra successively
efterapare copycat
efterbehandling follow-up
efterbildning imitation
efterbliven backwards
efterblivenhet barbarism
efterbörd afterbirth
efterdatera postdate
efterdyningar repercussion
efterfest afterparty
efterfrågade requested
efterfrågan request
efterfrågning inquiry
efterfölja succeed
efterföljande next
efterföljare successor
efterföljd emulation
efterföljda followed
efterförbränning afterburner
eftergift concession
eftergiftspolitik appeasement
eftergiven weak-minded
eftergivenhet compliance
efterglans afterglow
efterglöd afterglow
eftergummerat re-gummed
efterhand eld fire at will
efterhängsen haunting
efterklokhet afterthought
efterkommande descendants
efterkrav collect on delivery
efterkravgods cod-goods
efterkravsförsändelse cod-parcel
efterkrigs- postwar
Efterkrigstiden Post-war years
efterkur after-treatment
efterleva observe
efterlevande surviving relative
efterlevnad observance
efterliggare straggler
efterlikna imitate
efterliknande emulation
efterlyst wanted
efterlämna leave
efterlämnad bereaved
efterlämnade posthumous
efterlåten remiss
efterlåtenhet connivance
eftermiddag afternoon
eftermiddagsskift swing shift
eftermiddagste tea
efternamn last name
Efternamn -et Family name
efterräkning aftermath
efterrätt dessert
Efterrätt -en -er Dessert
efterrättssked dessertspoon
eftersatt poor
efterse look after
eftersinnande contemplative
efterskalv aftershock
efterskrift addendum
efterskänka give up
eftersläntare straggler
eftersläpande arbete backlog
eftersmak aftertaste
eftersom as
efterspana search for
efterspel sequel
eftersträva aspire
eftersträvansvärd desirable
efterstygn backstitch
eftersända redirect
eftersökt wanted
eftertanke reflection
eftertext back matter
eftertextannons classified advertisement
eftertrakta covet
eftertraktad coveted
eftertrupp rear guard
eftertryck accent
eftertryck förbjudes all rights reserved
eftertrycklig emphatic
eftertryckligt emphatically
efterträda succeed
efterträda som succeed as
efterträdare successor
efterträder succeeded
efterträderska successor
eftertänksam pensive
efterverkan aftereffect
efterverkning repercussion
efterverkningar repercussion
eftervärld posterity
eftervård aftercare
efteråt in due time
EG EEC
eg-anpassning ec-harmonization
EG-byråkrat Eurocrat
EG-direktiv EC directive
EG-direktiv om bekämpningsmedel EC directive on biocides
EG-direktiv om deponering av avfall EC directive on waste disposal
EG-direktiv om vattenskydd EC directive on water protection
EG-domstol Court of Justice of the European Communities
EG-domstolen European Court of Justice
EG-fördrag EC Treaty
EG-förordning EC regulation
EG-förordning om existerande kemikalier EC regulation on existing chemicals
EG-förordning om miljöstyrning EC regulation on eco-management and audit
EG-lok EG
EG-miljömärke EC ecolabel
eg-märkning ec-labelling
EG-politik EC policy
EG-rätten Community law
EGA Enhanced Graphics Adapter
Egadiska öarna Aegadian Islands
egalitarism egalitarianism
Egas Moniz António Egas Moniz
Egbert av Wessex Egbert of Wessex
Egebjergs kommun Egebjerg municipality
Egedal kommun Egedal municipality
Egeisk kultur Aegean civilization
Egeiska havet Aegean Sea
egen quaint
egen mark freehold
Egenansikte Eigenface
egenartad unusual
egendom property
egendomlig unusual
egendomlighet quaintness
egendomligt oddly
egendomligt nog funny enough
egenfunktion eigenfunction
egenhet peculiarity
egenhändigt single-handedly
egenhändigt skriven personal
egenkär conceited
egenkär kvinna know-it-all
egenkär man know-it-all
egenkärlek complacency
egenmäktig high-handed
egenmäktigt förfarande TWOC
egennamn name
egennytta self-interest
egennyttig egoistic
egensinnig wayward
egenskap property
egenskaper properties
egentlig real
egentliga andfåglar swans
Egentliga bladmossor Bryopsida
Egentliga falkar Falcon
Egentliga Finland Finland Proper
Egentliga flugor Muscidae
Egentliga huggormar Viperinae
Egentliga malar Freshwater catfish
Egentliga storkar Stork
Egentliga Tavastland Tavastia Proper
Egentliga ödlor Lacertidae
egentligen really
egentligen inte not exactly
egentligt bråk proper fraction
egenutgivna self-published
egenvektor eigenvector
egenvilja self-will
egenvärde eigenvalue
Eger Eger
eget kapital equity
egg edge
egga turn on
egga till prod into
egga till handling rouse to action
egga upp antagonize
eggande electrifying
eggelse impulse
Eggenwil Eggenwil
Eggerberg Eggerberg
Eggiwil Eggiwil
eggjärn cutlery