Svenska Engelska
en godbit med information a tidbit of information
en godbit med skvaller a tidbit of information
en gång once
en gång i tiden once
En handelsresandes död Death of a Salesman
en hel del a great many
en het potatis a hot potato
en hinna film
En hondjävuls liv och lustar The Life and Loves of a She-Devil
En härlig tid The Wonder Years
en indikation på a tribute to
En intervju med Jimmy Wales An interview with Jimbo Wales
En iskall i Alexandria Ice-Cold in Alex
En julsaga A Christmas Carol
En julsång på prosa A Christmas Carol
En Kammarsnärtas upplevelser The Diary of a Chambermaid
en kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk a chain is only as strong as its weakest link
en knepig sak a hot potato
en kropp a body
En kul grej hände på vägen till Forum A Funny Thing Happened on the Way to the Forum
en kvarts penny farthing
En kvinna i Paris A Woman of Paris
En kvinnas doft Scent of a Woman
En kyss före döden A Kiss Before Dying
en kär vän a dear friend
en kär väninna a dear friend
En köpfri dag Buy Nothing Day
En lavin Avalanche
En lektion i kärlek A Lesson in Love
en liten lögn fib
en liten möjlighet a remote possibility
en liten stund for a little while
En läcka i ridån Torn Curtain
En läkare Physician
en lång rad av a long string of
En långvarig förlovning A Very Long Engagement
En man för alla tider A Man for All Seasons
En man steg av tåget Bad Day at Black Rock
en massa a great many