Svenska Engelska
Erik Eric
Erik Acharius Erik Acharius
Erik Arvidsson Trolle Eric Trolle
Erik av Pommern Eric of Pomerania
Erik Axel Karlfeldt Erik Axel Karlfeldt
Erik Axelsson Erik Axelsson Tott
Erik Blodyx Eric Bloodaxe
Erik Dahlbergh Erik Dahlberg
Erik den helige Eric IX of Sweden
Erik Edman Erik Edman
Erik Ejegod Eric I of Denmark
Erik Emune Eric II of Denmark
Erik Eriksson Eric XI of Sweden
Erik Fahlcrantz Christian Eric Fahlcrantz
Erik Heinrichs Erik Heinrichs
Erik II Magnusson Eric II of Norway
Erik Joakimsson Fleming Erik Fleming
Erik Klipping Eric V of Denmark
Erik Knutsson Eric X of Sweden
Erik Ladejarl Eiríkr Hákonarson
Erik Lamm Eric III of Denmark
Erik Larsson Erik August Larsson
Erik Laxman Erik Laxman
Erik Lindahl Erik Lindahl
Erik Magnusson av Sverige Eric XII of Sweden
Erik Menved Eric VI of Denmark
Erik Mongrain Erik Mongrain
Erik Plogpenning Eric IV of Denmark
Erik Pontoppidan Erik Pontoppidan
Erik Röde Erik the Red
Erik Rödes saga Saga of Eric the Red
Erik Satie Erik Satie
Erik Segersäll Eric the Victorious
Erik Stenkilsson Eric Stenkilsson
Erik Tschermak von Seysenegg Erich von Tschermak
Erik Turesson Eric Bielke
Erik Viking Erik the Viking
Erik Väderhatt Erik Weatherhat
Erik XIV Eric XIV of Sweden
Erik Zabel Erik Zabel
Erik Årsäll Eric of Good Harvests
Erika Erica
Erikska ätten House of Eric
Erin Brockovich Erin Brockovich
Erinaceus Erinaceus
Erinnerungen eines Soldaten Panzer Leader
Erinome Erinome
erinra remind
erinra sig remember
erinran exhortation
erinring recollection
Erinyer Erinyes
Eris Eris
Eriswil Eriswil
Eritrea Eritrea
Eritreansk-etiopiska kriget Eritrean-Ethiopian War
Eritreas flagga Flag of Eritrea
Eritreas fotbollslandslag Eritrea national football team
Eritreas statsvapen Coat of arms of Eritrea
Eriz Eriz
Erkner Erkner
erkänd recognized
erkänna acknowledge
erkänna att hand it to
erkänna nederlag admit defeat
erkännande recognition
erkänner acknowledges
erkännt acknowledged
erkänsla acknowledgement
erkänt admittedly
Erland Erlend
Erland Josephson Erland Josephson
Erlang Erlang unit
Erlangen Erlangen
Erle Stanley Gardner Erle Stanley Gardner
Erlenbach im Simmental Erlenbach im Simmental
Erlend Loe Erlend Loe
Erlenmeyerkolv Erlenmeyer flask
erlägga pay
Ermanarik Ermanaric
Ermland Warmia
Ernakulam Ernakulam district
Ernen Ernen