SvenskaEngelska
förordnaappoint
förordningdecree
förordning am maximalt tillåtna gränsvärdenregulation on maximum permissible limits
förordning om arbetarskyddoccupational safety regulation
förordning om arbetsmiljöoccupational safety regulation
förordning om elektroniska avfallsprodukterelectronic scrap regulation
förordning om jordbävningsförebyggandeantiseismic regulation
föroreining av sötvattenfreshwater degradation
förorenacontaminate
förorena medcontaminate with
förorenad markcontaminated soil
förorenad substanspolluted matter
förorenande ämnepollutant
förorenaren betalarpolluter-pays principle
förorenatcontaminated
förorenat områdepolluted site
föroreningpollution
Förorening -enPollution
förorening av miljönenvironmental pollution
förorening av atmosfärenatmospheric pollution
förorening av foderforage contamination
förorening av grundvattengroundwater pollution
förorening av livsmedelfood contamination
förorening av sötvattenfreshwater pollution
förorening från hushålldomestic pollution
förorening orsakad av jordbrukagricultural pollution
föroreningarpollutant
föroreningens biologiska verkanbiological effect of pollution
föroreningens effektpollution effect
föroreningsbegränsande stimulansantipollution incentive
föroreningsbekämpande teknikpollution control technology
föroreningsbekämpande åtgärdpollution control measure
föroreningsbekämpningpollution control
föroreningsbelastningpollution load
föroreningsexponeringpollutant exposure
föroreningsflödepollutant flow
föroreningsförsäkringpollution insurance
föroreningsindikatorpollution indicator
förorsakabring
förorsaka deflationdeflate
förorsaka inflationinflate
förorsaka mutation hosmutate
förorsaka reflationreflate
förorsakandecausing
förortsuburb
förortssuburban
förorts-suburban
förortsbosuburbanite

Ordna efter bokstav