Svenska Engelska
första hjälpen first aid
första hjälps- paramedical
Första intifadan First Intifada
Första Johannesbrevet First Epistle of John
Första kejsardömet First French Empire
första klass first class
första klassens excellent
Första konciliet i Konstantinopel First Council of Constantinople
Första konciliet i Nicaea First Council of Nicaea
Första Kongokriget First Congo War
Första Korinthierbrevet First Epistle to the Corinthians
Första korståget First Crusade
Första Krönikeboken Books of Chronicles
Första Kungaboken Books of Kings
första maj May Day
Första mellantiden First Intermediate Period of Egypt
Första Moseboken Genesis
Första Petrusbrevet First Epistle of Peter
Första puniska kriget First Punic War
första reningssteget primary treatment
Första republiken First French Republic
Första Samuelsboken Books of Samuel
Första sino-japanska kriget First Sino-Japanese War
Första slaget vid Aisne First Battle of the Aisne
Första slaget vid Bull Run First Battle of Bull Run
Första slaget vid Helgolandsbukten Battle of Heligoland Bight
Första slaget vid Osgiliath Battle of Osgiliath
Första slaget vid Panipat Battle of Panipat
Första slaget vid St Albans First Battle of St Albans
Första slavkriget First Servile War
Första sommardagen The First Day of Summer
Första svenska korståget First Swedish Crusade
Första Thessalonikerbrevet First Epistle to the Thessalonians
Första Timotheosbrevet First Epistle to Timothy
Första Tjetjenienkriget First Chechen War
Första Vatikankonciliet First Vatican Council
Första världen First World
första världskriget World War I
Första världskriget till sjöss Naval warfare of World War I
första våning second floor
Förstaanställningskontraktet First Employment Contract
förstad suburb
förstads- suburban
förstagångsförbrytare first offender
förstahands- firsthand
förstaklassig excellent
förstasides- front-page