Svenska Engelska
felinformation misinformation
Felipe Calderón Felipe Calderón
Felipe González Felipe González
Felipe Massa Felipe Massa
Felipe Quispe Huanca Felipe Quispe
Felis Felis
Felix Felix
Felix av Bourbon-Parma Felix of Bourbon-Parma
Felix Bloch Felix Bloch
Felix Camacho Felix Perez Camacho
Felix Felicis Felix Felicis
Felix I Pope Felix I
Felix II Antipope Felix II
Felix III Pope Felix III
Felix IV Pope Felix IV
Felix Kersten Felix Kersten
Felix Klein Felix Klein
Felix Magath Felix Magath
Felix Mendelssohn Felix Mendelssohn
Felix Ravaisson-Mollien Felix Ravaisson-Mollien
Felix von Luckner Felix von Luckner
feljusterad maladjusted
feljustering maladjustment
felkalkylera miscalculate
Fell Fell pony
fellatio fellatio
Fellinis Satyricon Satyricon
Fellow of the Royal Society Fellow of the Royal Society
felmarginal margin of error
felnäring malnutrition
felplacera misplace
felräkning miscalculation
felslagen abortive
felslut non sequitur
felstavat misspelled
felstavningar misspellings
felsteg false step
felsägning slip
felsäkert läge safe mode
felsöka debug
felsökning debugging
Felsőzsolca Felsőzsolca
feluttal mispronunciation
felöversättning mistranslation
fem five
Fem elementen Five elements
fem hundra five hundred
Fem i familjen Family Ties
fem i halv två twenty-five past
fem i två five to
Fem små grisar Five Little Pigs
fem tusen five thousand
Fem veckor i en ballong Five Weeks in a Balloon
fem över ett five past
fem över halv två twenty-five to
Fem-böckerna The Famous Five
femetta win
femfaldig fivefold
femhundra five hundred