Svenska Engelska
felplacera misplace
felräkning miscalculation
felslagen abortive
felslut non sequitur
felstavat misspelled
felstavningar misspellings
felsteg false step
felsägning slip
felsäkert läge safe mode
felsöka debug
felsökning debugging
Felsőzsolca Felsőzsolca
feluttal mispronunciation
felöversättning mistranslation
fem five
Fem elementen Five elements
fem hundra five hundred
Fem i familjen Family Ties
fem i halv två twenty-five past
fem i två five to
Fem små grisar Five Little Pigs
fem tusen five thousand
Fem veckor i en ballong Five Weeks in a Balloon
fem över ett five past
fem över halv två twenty-five to
Fem-böckerna The Famous Five
femetta win
femfaldig fivefold
femhundra five hundred
femhörnig pentagonal
femhörning pentagon
feminin feminine
feminint sätt effeminacy
femininum feminine
feminiserad effeminate
feminiseras feminize
feminism feminism
feminist feminist
feministisk feminist
Feministisk teologi Feminist theology
Feministiskt initiativ Feminist Initiative
femkamp pentathlon
Femlab COMSOL Multiphysics
femling quintuplet
femlingar quintuplets
Femlingarna Dionne Dionne quintuplets
femma five
femme fatale femme fatale
femmänning fourth cousin
fempundsedel fiver
femradig dårdikt limerick
femte fifth
Femte franska republiken French Fifth Republic
Femte generationens konsoler History of video game consoles
femte kolonn fifth column
Femte monarkins män Fifth Monarchists
Femte Moseboken Deuteronomy
femtekolonnare fifth columnist
femti fifty
femtielfte umptieth
femtio fifty
femtio procent fifty-fifty
femtioelfte umpteenth
femtioelva umpteen
femtioett fifty-one
femtiofem fifty-five
femtiofemte fifty-fifth
femtionde fiftieth
femtiotal fifties
femtiotalet fifties
femtiotre fifty-three
femtiotvå fifty-two
femtioårig quinquagenarian
femtioårsjubileum golden jubilee
femto- femto-
Femtometer Fermi
femton fifteen
femtonde fifteenth
femtondel fifteenth