Engelska Svenska
First Epistle of Peter Första Petrusbrevet
First Epistle to the Corinthians Första Korinthierbrevet
First Epistle to the Thessalonians Första Thessalonikerbrevet
First Epistle to Timothy Första Timotheosbrevet
First Evil First Evil
First face transplant performed on French woman Fransk kvinna fick första ansiktstransplantationen
first floor bottenvåning
First French Empire Första kejsardömet
First French Republic Första republiken
first gear etta
First Impressions of Earth First Impressions of Earth
First Indochina War Indokinakriget
First Intermediate Period of Egypt Första mellantiden
First International Första internationalen
First Intifada Första intifadan
First Knight Den förste riddaren
first lady presidentsfru
First Lady of the United States First Lady
First language Modersmål
First League of Serbia and Montenegro Meridianska Superligan SCG
FIRST Lego League First Lego League
first lieutenant löjtnant
First Lord of the Treasury Förste skattkammarlord
First Matabele War Andra Matabelekriget
first mate förste styrman
First Minister Premiärminister
first name förnamn
First Nations First Nations
first night premiär
first of all framför allt
first offender förstagångsförbrytare
First Opium War Opiumkrigen
First Point of Aries Vårdagjämningen
First Punic War Första puniska kriget
First results from Italian election Romano Prodi utropade sig till segrare i det italienska valet
First Schleswig War Slesvig-holsteinska kriget
First Servile War Första slavkriget
First Sino-Japanese War Första sino-japanska kriget
first sorting grovsortering
First Swedish Crusade Första svenska korståget
First Transcontinental Railroad Transamerikanska järnvägen
First Vatican Council Första Vatikankonciliet
First World i-land
First World War Första världskriget
first-born förstfödda
first-class förträfflig