Svenska Engelska
Fisibach Fisibach
fisk fish
Fisk -en -ar Fish
fisk och skaldjur seafood
fiska fish
fiska med krok angle
fiska med trål trawl
fiskaffär fishmonger's
fiskal fiscal
fiskande fishing
Fiskar Fish
fiskarbåt coracle
fiskare fisherman
Fiskarhalvön Rybachiy Peninsula
Fiskarna Pisces
fiskben bone
fiskbensmönster herringbone
fiskbensstygn herringbone
fiskbestånd fish stock
fiskbulle fish cake
fiskdöd fish kill
fiske fishing
fiskebank fishing ground
fiskebåt smack
fiskefartyg fishing boat
fiskekort fishing licence
fiskekrokar fishing-hooks
fiskelag fishing law
fiskelicens fishing licence
fiskepolitik fishery policy
fiskereservat fishing preserve
fiskeresurser fishery resource
fiskeri fishery
fiskeriekonomi fishery economics
fiskerinäring fishing industry
fiskeristruktur fisheries structure
fiskespö fishing rod
fisket fishing
fiskets miljöpåverkningar environmental impact of fishing
fiskevatten preserve
fiskförgiftning fish toxicity
fiskgjuse osprey
Fiskhamnen Kalasatama metro station
fiskhandlare fish dealer
fiskhåv hand net
fiskkniv fish knife
fiskkorg creel
fiskkrok fishhook
fiskleverolja cod-liver oil
fiskmat fish food
fiskmås sea gull
fisknät fishnet
fiskodling fish farming
Fiskpinnar Fishstick
fiskpinne fish stick
fiskrom spawn
fisksjukdom fish disease
fiskspade slotted spatula
fiskstim shoal
Fiskstjärtsmagnolia Fraser magnolia
fisksås fish sauce
Fisktärna Common Tern
Fiskvandring Fish migration
Fislisbach Fislisbach
FISM Fédération Internationale des Sociétés Magiques
fission nuclear fission