Svenska Engelska
flydde fled
flyende haka receding chin
Flyff Fly For Fun
flyg aeronautic
flyg på låg höjd low-level flight
flyg- aeronautical
flyga shoot
flyga bort fly off
flyga iväg whizz by
flyga omkring fly about
flyga upp spring open
flyga ur fly off
flyga över cross
flygande flying
flygande hund flying fox
Flygande målvakt Rush goalie
Flygande skytteln Flying shuttle
flygande spaghettimonstret Flying Spaghetti Monster
flygande tefat UFO
flyganfall air raid
flygangrepp air strike
flygare aeronaut
flygaska fly ash
flygbas air base
flygbild aerial photograph
flygbiljett air ticket
flygblad broadside
flygbolag airline
Flygbolagsallians Airline alliance
Flygbränsle Aviation fuel
flygburen airborne
flygcertifikat license
Flygdrakar Draco lizard
flygduglig airworthy
flygekorre flying squirrel
flygel ell
flygfart airspeed
Flygfisken Volans
flygfoto aerial photograph
flygfotogen kerosene
flygfotografering aerial photography
flygfält airfield
flygfärdig full-fledged
flygföretag airline
flyghaveri crash
Flyghavre Avena fatua
flygkonst aeronautics
Flygkonsten Aviation
flygkorridor corridor
flygkropp fuselage
Flygkvastar i Harry Potter Broomsticks in Harry Potter
flyglag aviation law
Flyglarm Civil defense siren
flygled air-route
flygledare air traffic controller
flyglinje airline
flygmaskin craft
flygmekaniker flight engineer
flygning flying
Flygolyckan på Teneriffa Tenerife disaster
flygparad flypast
flygplan craft
Flygplan -et Rocket
flygplansbesättning crew
flygplansbuller aircraft noise
flygplanskapare hijacker
flygplanskapning hijacking
flygplanskropp nacelle
flygplansskrov airframe
Flygplanstillverkare Aerospace manufacturer
flygplanstrappa ramp
flygplats airport
Flygplats -en -er Airport
Flygplatskoder International Air Transport Association airport code
flygpost airmail
flygpostbrev air letter
flygräd air raid
flygsjuk airsick
flygsjuka airsickness
flygsäkerhet air safety
flygtrafik air traffic
flygtrafiksrätt air traffic law
flygtur flight
flygvapen air force
Flygvapenmuseum Swedish Air Force Museum
flygvärdinna flight attendant
flygödla pterodactyl
Flygödlor Pterosaur
Flying Daggers House of Flying Daggers
Flying Dutchman Flying Dutchman
flykt breakout
Flykt undan våldet The Mortal Storm
Flykten från New York Escape from New York
Flykten från Sobibór Escape from Sobibor
Flykten från öknen The Flight of the Phoenix
Flykthastighet Escape velocity
flyktig volatile