Svenska Engelska
foster foetus
Foster and Partners Foster and Partners
foster- foetal
fosterbarn foster child
Fosterförälder Guardian
fosterföräldrar foster parents
fosterhinna caul
fosterland fatherland
fostermor stepmother
fostervatten amniotic fluid
fostra foster
fostran education
fot foot
fotapall footstool
fotarbete footwork
fotavtryck footprint
fotband jess
fotboja fetter
fotboll football
Fotboll freestyle Freestyle football
Fotboll i Danmark Football in Denmark
Fotboll i Finland Football in Finland
Fotboll i Italien Football in Italy
Fotboll i Norge Football in Norway
Fotboll i Skottland Football in Scotland
Fotboll i Sverige Football in Sweden
Fotboll i USA Soccer in the United States
Fotboll vid Olympiska sommarspelen Football at the Summer Olympics
Fotbollsallsvenskan Allsvenskan
Fotbollshistorik History of football
Fotbollskriget Football War
fotbollsplan gridiron
fotbollssko football shoe
fotbollsskor soccer shoes
fotbollsspelare football player
fotbollsspelerska football player
fotbroms foot brake
fotbräde footboard
Fotevik Battle of Fotevik
fotfel foot fault
fotfolk infantry
fotfäste foothold
fotgängare pedestrian
Fotklanen Foot Clan
fotled ankle
fotleder ankles
fotledsring bangle
fotlist baseboard
fotnot footnote
foto picture
Fotoautotrofer Phototroph
fotoblixt flashbulb
Fotoblogg Photoblog
fotocell photoelectric cell
Fotodynamisk terapi Photodynamic therapy
fotoelektrisk photoelectric
fotoelektrisk cell photoelectric cell
fotofinish photo finish
fotogen kerosene
fotogenisk photogenic
fotograf photographer
fotografera shoot
fotografi picture
fotografier photographs
Fotografihistoria History of photography
fotografisk photographic
Fotografiska filter Photographic filter
fotografiskt photographically
fotogrammetri photogrammetry
fotogravyr photogravure
fotokemisk förorenig photochemical pollution
fotokemisk oxidation photochemical oxidant
fotokemisk produkt photochemical product
fotokemisk reaktion photochemical reaction
fotokemisk smog photochemical smog
fotokemiskt medel photochemical agent
fotokopia copy
fotokopiator photocopier
fotokopiera copy
fotokopiering photocopying
fotokopieringsmaskin photocopier
fotolitografi photolithography
fotometer photometer
fotomodell model
foton photon
fotonedbrytning photodegradation
Fotorealism Photorealism
Fotosfär Photosphere
fotosyntes photosynthesis
fotpall footstool
fotpanel baseboard
Fotrotsben Talus bone
fotsoldat foot soldier
fotspår footprint
fotsteg tread
fotstycke pedestal
fotstöd footrest
fotsula sole
fotsvamp athlete's foot
fottvagning maundy
fotvandra hike
Fotvandrare Stroller
fotvård pedicure
fotvårdsspecialist chiropodist
Fouad Siniora Fouad Siniora
Foucault Foucault
Foucaults pendel Foucault pendulum
Fouga Magister Fouga Magister
Fougères Fougères