Svenska Engelska
frigid frigid
frigiditet frigidity
frigiven set free
frigivning release
frigivningsbrev release
frigjordhet abandon
frigolit styrofoam
Frigyes Hidas Frigyes Hidas
frigående free-range
frigång clearance
frigöra emancipate
frigörande freeing
frigörelse emancipation
frihand freehand
frihandel free trade
frihands- freehand
frihet freedom
Friheten på barrikaderna Liberty Leading the People
Frihetens grundvalar The Constitution of Liberty
Frihetens pris The Wind That Shakes the Barley
friheter liberties
Frihetlig marxism Libertarian Marxism
Frihetlig socialism Libertarian socialism
frihetsgrad freedom
Frihetsgudinnan Statue of Liberty
frihetskämpe freedom fighter
Frihetsmedaljen Presidential Medal of Freedom
Frihetsmössa Phrygian cap
Frihetstiden Age of Liberty
friidrott athletics
Friidrott vid Olympiska sommarspelen Athletics at the Summer Olympics
friidrottare athletes
Friidrottsrekord World records in athletics
Frijazz Free jazz
frikallande release
frikativa fricative
frikopplad disengaged
frikostig liberal
frikostighet generosity
frikostlig generous
friktion friction
friktions- frictional
Friktionsbana Rail adhesion
friktionsfri frictionless
friktionskoefficient coefficient of friction
frikyrklig dissenter
frikyrkopräst minister
frikänna let off
frikännande absolution
Frikår Freikorps
Frilandshibiskus Hibiscus syriacus
frilans freelancer
frilans- freelance
frilansare freelancer
frilufts- outdoor
friluftsmänniska outdoorsman
Friluftsmåleri En plein air
frimodig frank
frimurar- masonic
frimurare Freemason
frimurarloge lodge
Frimurarorden Freemasonry
frimureri freemasonry
frimärke stamp
Frimärke -t -n Postage stamp
Frimärkssamlande Philately
frimärkssamlare philatelist
Fringilla Fringilla
Fringis Employee benefit
fripassagerare stowaway
fris frieze
frisbee Frisbee
Frisco Kid The Cisco Kid
Friser Frisians
frisera dress a person`s hair
frisering hairdressing
frisersalong hairdresser's
frisinnad liberal
Frisinnad Samverkan Freeminded Co-operation
Frisinnade Demokratiska Förbundet Free-minded Democratic League
Frisinne Freethought
frisiska Frisian
Frisiska Förbundet Frisian League
frisk chill
Frisk Asker Frisk Tigers
frisk ej sjuk well not ill
frisk luft fresh air
frisk och kry hale and hearty
frisk som en nötkärna as fit as a fiddle
friska i freshen
friska upp refresh
friskhet freshness
friskus buster