Svenska Engelska
Frygien Phrygia
Frylen Luzula
Frynichos Phrynicus
fryntlig buxom
frys deep freeze
frysa block
frysa igen freeze
frysa in deep-freeze
frysa till freeze
frysa till is congeal
frysa ut banish
frysbox deep freeze
frysfack freezer
fryspunkt freezing point
fryst frozen
frystorka freeze-dry
Frystorkning Freeze drying
fräck audacious
fräckhet blatancy
fräckt impudently
Fräken Equisetum
fräkne freckle
fräknig fleck
frälsa save
Frälsare Savior
frälsning salvation
Frälsningsarmé Salvation Army
Frälsningsarmén Salvation Army
frälsningssoldat salvationist
främja encourage
främjande av handel och industri promotion of trade and industry
främjandet facilitated
främjar promotes
främjare promoter
främling stranger
Främling på egen planet Stranger in a Strange Land
Främlingen The Stranger
främlingsfientlighet xenophobia
främlingshatare xenophobe
Främlingslegionen French Foreign Legion
främlingsskräck xenophobia
främmande outlandish
främmande land foreign country
främmande nyckel foreign key
främmande språk foreign language
främre front
främre bänkraden front-bench
främre del face
Främre Orienten Middle East
Främre Orientens kronologi Chronology of the ancient Near East
främst above all
främsta del forefront
främsta intresse preoccupation
frän pungent
frändskap affinity
fränhet acridness
Fränk Schleck Fränk Schleck
fräs zip
fräsa snap
fräsa inte koka fry not cook
fräsa mot snap at
fräsa vid matlagning sizzle
fräsande sputter
fräsch fresh
fräscha upp sig freshen up
fräta eat
frätande corrosive
fråga request
fråga efter vägen ask the way
fråga om request
fråga sig doubt
fråga ut question
frågande interrogative
frågar asking