Svenska Engelska
gyroskop gyroscope
Gyrus dentatus Dentate gyrus
Gytha Thorkelsdóttir Gytha Thorkelsdóttir
gytter agglomeration
gyttja muck
gyttjebad mud bath
gyttjig muddy
gyttjig strand mud flat
gyttra ihop agglomerate
gyttra ihop sig agglomerate
Gyula Kellner Gyula Kellner
Gyál Gyál
György Cserhalmi György Cserhalmi
György Ligeti György Ligeti
Győr Győr
Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron
Győr-Pér internationella flygplats Győr-Pér International Airport
GZA Cold World
Gábor Bethlen Gabriel Bethlen
Gábor Kuncze Gábor Kuncze
Gábor Talmácsi Gábor Talmácsi
Gávea Gávea
gäcka obstruct
gäckande elusive
gäckas med make fun of
gädda pike
Gäddartade fiskar Esociformes
Gäddor Esox
Gäddvik Haukilahti
gäl gill
gäldenär debtor
Gäliska språk Goidelic languages
gäll shrill
gälla alter
gälla för apply for
gällande active
gällhet shrillness
Gällivare Gällivare
Gällivare kommun Gällivare Municipality
gällock gill cover
gällt ljud skirl
gäng band
Gäng -et Company
gänga screw thread
Gänget och jag Happy Days
gänghuvud die-head
gängkloppa die-stock
gänglig slim
gängmedlem gangster
gängse current
gärde field
gärdesgård roundpole fence
gärdsgård fence
gärdsgårdsstör hurdle pole
gärdsmyg wren
gärna certainly
gärna ta emot welcome
gärning action
gärningsman culprit
Gärningsmannaprofil Offender profiling
gärs ruffe
Gärssläktet Gymnocephalus
gäspa yawn
gäspande yawning
gäspning gape
gäss geese
gässling gosling
gäst visitor
gästarbetare guest worker
gästartist guest
gästbok visitors' book
gäster company
gästfri hospitable
gästfrihet hospitality
gästgivare innkeeper
gästgivargård inn
gästgiveri tavern
gästgiverska innkeeper
gästhamn guest harbour
gästhus guesthouse
Gästrikland Gästrikland
gästrum guest room
gästvänlig hospitable
gästvänlighet hospitality
gätgiveri inn
Gävle Gävle
Gävle kommun Gävle Municipality
Gävle slott Gävle Castle
Gävlebocken Gävle goat
Gävleborgs län Gävleborg County
leave
gå att tvätta wash
gå av go off
gå av och an pace up and down
gå baklänges move backwards
gå bort die
gå bra suit
gå bra ihop med mix with
gå efter fetch
gå emot head
gå en omväg go around
gå fel go wrong
gå fram move up
gå fram och tillbaka pace up and down
gå framåt go ahead
gå framåt med stormsteg make great strides
gå framåtböjd stoop
gå förbi pass
gå före go on
gå förlorad perish
gå helt upp i be wrapped up in
gå i baklås come to a deadlock
gå i borgen bail
gå i borgen för guarantee
gå i clinch clinch
gå i en spiral spiral
gå i ide hibernate
gå i konkurs go bankrupt
gå i kras go to pieces
gå i kyrka worship
gå i land disembark
gå i land med deal with
gå i närkamp clinch
gå i sakta mak ramble
gå i sicksack zigzag
gå i skock troop
gå i spetsen lead off
gå i strejk strike
gå i stöpet fizzle out
gå i trafik mellan ply between
gå i uppfyllelse materialize
gå ifrån abandon
gå igenom endure
gå ihop coalesce
gå ihop med mesh with
gå illa åt någon seize somebody roughly
gå in enter
gå in i join
gå in i skockvis troop in
gå iväg depart
gå längs promenade
gå lös på attack
gå med join
gå med på acquiesce
gå med slagruta divine
gå miste om let slip away
gå mot make for
gå ned fall away
gå ned igen go down again
gå nedför go downhill
gå ner submerge
gå ner i vikt lose weight
gå någon på nerverna get on someone's nerves
gå och driva goof
gå och lägg dig go to sleep
gå och lägga sig go to bed
gå och slagga hit the sack
gå och stämpla go on unemployment
gå och titta i skyltfönster go window-shopping
gå och vagga waddle
gå om stay down
gå om intet fall through
gå ombord embark
gå omkring i walk around
Gå omkring och bjuda ut Sell door-to-door
gå omkull crash
gå på continue
gå på bete graze
gå på gatan be on the streets
gå på grund get stranded
gå på jakt go hunting
gå på offensiven take the offensive
gå på rävjakt go fox-hunting
gå på tomgång idle
gå på tå tiptoe
gå runt swim
gå samma väg tillbaka retrace one's path
gå samman unite
gå sin kos go away
gå sin rond patrol
gå släpande scuffle
gå släpigt shuffle
gå som det ska go well
gå som katten kring het gröt beat around the bush
gå stadigt framåt become better and better
gå stick i stäv mot be at a variance
gå sönder break
gå till attack mot lash out at
gå till sängs go to sleep
gå till ytterligheter go to extremes
gå till överdrift bend over backwards to
gå tillbaka go downhill
gå tillbaka i tiden flash back
gå tretton på dussinet dime a dozen
gå tungt plod
gå tvärs över cross
gå undan make way
gå under perish
gå under jorden abscond
gå upp put on
gå upp för dawn on
gå upp i lågor go up in flames
gå upp i rök come to nothing
gå upp i vikt put on weight
gå upp mot be equal to
gå upp till ytan surface
gå uppför mount
gå ur come out
gå ur vägen give way
gå ut go away
gå ut igen leave again
gå ut med take out
gå ut och gå med take for a walk
gå utför be on the decline
gå vidare continue
gå vidare till pass on to
gå vilse stray
gå åt helvete go to hell
gå åt pipan be on the decline
gå över cross
gå över till change over
Gå-går-gick-gått March
gådrulle jay-walker
gående walker
gång operation
Gång -en -ar Go
Gång -en -er Times
gång efter annan time after time
gång på gång repeatedly
gångare walker
gångart gait
gångbana path
gångbar current
gångbar term standard term
gångbro causeway
gången departed
gången tid past times
gånger by
gångerska walker
Gånggrift Passage grave
gångjärn hinge
gångmatta runner
gångspel treadmill
gångstig footpath
gångstol walking frame
gångtrafikant pedestrian
gångtunnel underpass
gångväg footpath
gåpåare hustle
går running
gård farm
gård i college quad
gård med mjölkdjur dairy farm
gårdag yesterday
Gårdarike Garðaríki
gårdfarihandlare pedlar
Gårdsbacka Kontula
Gårdsgata Living street
gårdsplan ground
Gårdsskräppa Rumex longifolius
gås goose
gåsflock gaggle
gåsgam griffon vulture
gåshanne gander
gåshud gooseflesh
gåskarl gander
gåslever foie gras
gåspenna quill
gåsört silverweed
gåta mystery
gåtfull cryptic
gåtfullhet mysteriousness
gåtfullt mysteriously
gåtorna riddling
Gåtornas palats Digital Fortress
gått med joined
gåva present
gåvobrev deed of gift
Gåvoekonomi Gift economy
gåvofond endowment
gåvor donations
Gérard Depardieu Gérard Depardieu
Gérard Philipe Gérard Philipe
Gérson Gérson
Gévaudanmonstret Beast of Gévaudan
Géza Géza of Hungary
Géza I Géza I of Hungary
Géza II Géza II of Hungary
göda fertilize
Gödeltal Gödel number
göder fattens
gödkalv rising star
gödkyckling spring chicken
gödningsmedel fertilizer
gödningsämne fertilizer
gödsel dung
gödselhalm mulch
gödselhög muckheap
gödselmedel fertiliser
gödsla dung
gödsling fertilization
gödsling av jord soil fertilisation
gödsvin porker
gök cuckoo
Gökfåglar Cuculiformes
Göknycklar Green-winged Orchid
Göksholm Göksholm
Gökçeada Imbros
göl pool
Gölgroda Pool Frog
gömd hidden
Gömd låt Hidden track
gömde hid
Gömfröväxter Flowering plant
Gömhalssköldpaddor Cryptodira
gömma secrete
gömma sig skulk
gömma som en relik enshrine
gömma undan stash
gömmande covering
gömställe cache
gömställen hideouts
Gömöris järnvägsstation Gömöri Railway Station
Gönc Gönc
Göppingen Göppingen
gör does
gör det möjligt pave the way for
Gör-det-själv Do-it-yourself department
göra act
göra affärer med deal with
göra alkotest breathalyze
göra anspråk arrogate
göra arbetsoförmögen incapacitate
göra arg make angry
göra arvlös disinherit
göra arvslös disinherit
göra att det kryper i någon make someone shiver
göra attraktiv recommend
göra av med go through
göra bankrutt crash
göra bekant med familiarize with
göra bestört stupefy
göra besviken let down
göra bitter embitter
göra blank burnish
göra debut make one's debut
göra det värt mödan för någon make it worth one's while
göra döv deafen
göra en beräkning reckon
göra en formell invändning demur
göra en gentjänst reciprocate
göra en kopia av reproduce
göra en krök turn
göra en nyinspelning av remake
göra en oerhörd skillnad make all the difference
göra en opinionsundersökning pole on
göra en paus pause
göra en resa make a journey
göra en räd forage
göra en röra av make a mess of
göra en stor skillnad make all the difference
göra en svarsvisit repay
göra en tabbe blunder
göra en tjänst oblige
göra en undersökning bland poll
göra engelsk anglicize
göra envist motstånd stonewall
göra ett fel make a mistake
göra ett försök have a go
göra ett hack i serrate
göra ett inpass chip in
göra ett stort fel be sorely mistaken
göra ett utfall lunge
göra ett utmärkt jobb produce excellent work
göra fast belay
göra fel blunder
göra fiasko flop
göra fin spruce
göra flytande liquidize
göra framsteg go ahead
göra fri disentangle
göra fruktbar enrich
göra främmande alienate
göra fuktig dampen
göra förberedelser för prepare for
göra förbön intercede
göra förlägen upset
göra förståelig put across
göra förtrogen med familiarize with
göra galen drive wild
göra generad embarrass
göra glansig slick
göra glänsande slick
göra glänsande affärer do a roaring trade
Göra godtaget Win acceptance for
göra grov roughen
göra grupparbete work as a team
göra gällande allege
göra halt stop
göra helig consecrate
göra helt om face about
göra honnör salute
göra häpen dazzle
göra hö hay
göra högre louden
göra i all hast make in a hurry
göra illa hurt
göra illamående upset
göra inbrott burgle
göra indrag på indent
göra infusion på infuse
göra inköp shop
göra inskärning scarify
göra inskärning i indent
göra intryck på affect
göra intrång infringe
göra intrång i trespass on
göra intrång på encroach on
göra invecklad perplex
göra invändningar demur
göra klar clarify
göra konfys turn off
göra kornig granulate
göra kortare shorten
göra kraftlös enervate
göra krumsprång prance
göra kvitt unlearn
göra kär endear
göra lantlig ruralize
göra layouten till lay out
göra ledsen sadden
göra matt tarnish
göra mindre make smaller
göra missnöjd discontent
göra mjuk soften
göra modlös discourage
göra motstånd resist
göra mottaglig predispose
göra mållös dumbfound
göra ner slate
göra nervös tense
göra närmanden till make advances to
göra någon dödsförskräckt scare the wits out of someone
göra någon galen drive someone nuts
göra någon heder be to one's credit
göra någon illamående make someone sick
göra någon rädd scare someone
göra någon tokig drive someone nuts
göra någon vettskrämd scare the wits out of someone
göra någons bekantskap make the acquaintance of somebody
göra något för pengarnas skull do something for profit
göra något i gengäld do something in return
göra obstruktion filibuster
göra oförmögen incapacitate
göra okänslig numb
göra om redo
göra omtöcknad stupefy
göra ont hurt
göra orörlig immobilize
göra overksam preempt
göra paff amaze
göra patt stalemate
göra pengar på profit from
göra populär popularize
göra puré av puree
göra radioaktiv activate
göra rak align
göra rasande enrage
göra reklam advertise
göra reklam för promote
göra ren clear
göra rikare enrich
göra rustad equip
göra räder mot raid
göra rättsgiltig authenticate
göra rättsgiltig genom en notarius publicus notarize
göra rådlös bewilder
göra saken klar put the record straight
göra sentimental sentimentalize
göra sig bekant med familiarize with
göra sig besvär trouble
göra sig en föreställning om conceptualize
göra sig extra besvär go out of one's way to
göra sig i ordning have a wash
göra sig i ordning för get ready to
göra sig klar get ready
göra sig klar för get ready to
göra sig kvitt pay off
göra sig omtyckt endear
göra sig skyldig till bedrägeri commit fraud
göra sig skyldig till ett fel be at fault
göra sig till pose
göra sin röst hörd make one's voice heard
göra sitt första uppträdande make one's debut
göra sjuk disagree with
göra skillnad discriminate
göra slag tack
göra slut på bring to an end
göra slutledningar reason
göra slät slick
göra smalare make lose weight
göra snitt i kanten indent
göra spänd tense
göra stel numb
göra stora framsteg make great strides
göra succé score
göra sur embitter
göra svagare weaken
göra svarslös nonplus
göra syrlig acidulate
göra så att det vänder sig i magen nauseate
göra tecken signal
göra till ett aktiebolag incorporate
göra till gel jellify
göra till krympling cripple
göra till lags satisfy
göra till offer victimize
göra till sin fiende antagonize
göra till syndabock victimize
göra tillgänglig open
göra tjockare bind
göra toalett dress
göra torr desiccate
göra tyngre weight
göra undanflykter tergiversate
göra undantag för except
göra upp bargain
göra uppehåll stop over
göra uppmärksam på point out to
göra uppror revolt
göra upprymd elate
göra ursinnig enrage
göra urvattnad water down
göra utfall lunge
göra utfattig impoverish
göra utkast till design
göra varm make warm
göra vimmelkantig daze
göra visit pay a visit
göra vissa försiktiga trevare hos make a cautious approach to someone
göra vissa trevare hos approach
göra vit whiten
göra väderbeständig weatherproof
göra västerländsk westernize
Göra vågor Wave
göra äggröra scramble
göra ändringar i tamper with
göra åtskillnad differentiate
göra åtskillnad mellan differentiate between
Göran George
Göran Magnus Sprengtporten Georg Magnus Sprengtporten
Göran Persson Göran Persson
görare doer
gördel bodice
Gördelmaskar Clitellata
Gördelsvansar Cordylidae
Göreme Göreme
görlig feasible
Görlitz Görlitz
göromål work
görs om diversifying
gös zander
Gösta Berlings saga Gösta Berlings Saga
Gösta Mittag-Leffler Gösta Mittag-Leffler
göt Geat