Svenska Engelska
Hämeenmaa Finnish gunboat Hämeenmaa
Hämeenmaa-klassens minfartyg Hämeenmaa class minelayer
hämma check
hämmad inhibited
hämmande inhibition
hämna take revenge
hämnande avenging
hämnare avenger
hämnas avenge
hämnas på take revenge
hämnd requital
hämndgirig vindictive
hämndlysten vindictive
hämndlystnad vindictiveness
hämning inhibition
hämningslös uninhibited
hämningslöshet abandon
hämpling linnet
hämta pick up
hämta andan breath
hämta sig rebound
hämtande fetching
hämtmat takeout
Hämtning Uploading and downloading
hända go on
hända före happen before
hända samtidigt coincide
hände happened
händelse affair
händelsefattig uneventful
händelsehorisont event horizon
händelser condition
händelserelaterad event-related
händelserik stirring
händelsevis accidentally
händer occur
händig skillful
Händige Manny Handy Manny
händighet adroitness
hänföra elate
hänförande enchanting
hänförd zealous
hänförelse ebullience
hänfört enthusiastically
hänga string up
hänga fast stick
hänga ihop communicate
hänga ihop med tie in with
hänga ned droop
hänga samman med be connected to
hänga sig hang oneself
hänga sig fast hang on
hänga upp put up
hänga upp sig på worry about
hänga över brood over
hängande drooping
hängare peg
hängbro suspension bridge
hängd hung
hängd kvinna hanged person
hängd man hanged person
hänge devote
hänge sig åt devote oneself to
hänger hangs
hängflygare hang glider
hängflygning hang gliding
hängiven zealous
hängivenhet dedication
hängivna devoting
hänglås padlock
hängmatta hammock
hängning hanging
hängpuka tom
hängslen suspenders
hängsmycke pendant
hänrycka charm
hänryckning delight
hänryckt thrilled
hänseende respect
hänskjuta relegate
hänskjuter submits
hänsyfta på allude to
hänsyftning allusion
hänsyn consideration
hänsynsfull attentive
hänsynsfullt considerately
hänsynslös audacious
hänsynslöshet cruelty
hänsynstagande respect
hänvisa direct
hänvisa (till) refer
hänvisa någon till refer
hänvisa till refer to
hänvisar refers
hänvisat referred
hänvisning reference
hänvända sig till turn to
häpen aghast
häpenhet confusion
häpnad consternation
häpnadsväckande prodigious
häpnar man boggles
här this
här i trakten hereabouts
Här kommer en annan The Secret Life of Walter Mitty
här och där about
här är here is
härad district
härav hence
härbärge hostel
härbärgera accommodate
härd fireside
härda harden
härda sig harden
härda ytan caseharden
härdad hardy
härdas harden
Härdat glas Toughened glass
härdbar thermosetting
härdig hardy
härdning tempering
härefter hereafter
Härfågel Hoopoe
häri herein
härja ravage
härjad careworn
härjad av väder och vind weather-beaten
härjat drawn
Härjedalen Härjedalen
Härjedalens kommun Härjedalen Municipality
härjning pillage
härkomst parentage
härleda deduce
härledd enhet derived unit
härledning deduction
härlig delightful
härlighet glory
härma copy
härmande imitation
härmapa copycat
härmed hereby
härmfågel mockingbird
härmning mimicry
Härmsångare Icterine Warbler
härnäst next
Härnösand Härnösand
Härnösands kommun Härnösand
härold herald
Häroldsbild Coin
härom thereupon
häromdagen the other day
häromkring about
härpå hereupon
Härryda kommun Härryda Municipality
härröra originate
härröra från proceed from
härrörande arising
härs och tvärs crisscross
härska domineer
härska över rule
härskande dominant
härskare ruler
härskarinna mistress
Härskarteknik Master suppression techniques
Härskarödlor Archosaur
härsken rancid
Härsken på ringen Bored of the Rings
härskenhet rancidity
härsklysten authoritarian
härsklystentyrannisk domineering
Härskning Rancidification
härstamma från derived from
härstammande descended from
härstammning descent
härstamning derivation
härva tangle
Hässleholm Hässleholm
Hässleholms kommun Hässleholm Municipality
Hässleklocka Campanula latifolia
häst nag
Häst -en -ar Bucephalus
häst- equine
Hästambrosia Ambrosia trifida
hästavel horse-breeding
hästdjur equine
hästdragen horse-drawn
Hästen och hans pojke The Horse and His Boy
hästfluga gadfly
hästhage paddock
hästhov coltsfoot
hästhår horsehair
hästkapplöpning racing
hästkarl horseman
hästkarlar horsemen
hästkastanj horse chestnut
Hästkastanjer Aesculus
hästkraft horsepower
hästkrafter horse-power
hästkrake jade
hästkur kill-or-cure
hästkött horsemeat
hästman mane
Hästpolo Polo
Hästpolo vid Olympiska sommarspelen Polo at the Summer Olympics
Hästraser List of horse breeds
hästryggen horseback
hästsko horseshoe
Hästskofallen Horseshoe Falls
Hästskonjure Horseshoe kidney
hästsport turf
häststyng warble fly
hästsvans ponytail
hästtagel horsehair
hätsk spiteful
hätskhet animus
hätta bonnet
Häutligen Häutligen
häva heave
hävd prescription
hävda claim
hävda sin ställning stand one's ground
hävdad claimed
hävdande assertion
hävdandet av asserts
hävdvunnen time-honored
hävert siphon
hävstång lever
hävstångsverkan leverage
häxa hag
Häxan Häxan
Häxan Glinda Glinda
häxdoktor witch doctor
häxeri witchcraft
Häxhammaren Malleus Maleficarum
häxjakt witch hunt
häxkonst witchcraft
Häxmästaren Häxmästaren
Häxmästaren av Angmar Witch-king of Angmar
Häxorna The Witches
Häxprocesserna i Salem Salem witch trials
häxring fairy ring
häxsabbat coven
Hå kommun
Håbo kommun Håbo Municipality
Håbrandsartade hajar Lamniformes
Håbrandshajar Lamnidae
håg mind
hågad desiring
Hågahögen Håga Kurgan
hågkomst memory
Hågkomstens dag Remembrance Day
håglös listless
håglöshet indifference
håglöst apathetically
Håkan Haakon
Håkan den unge av Norge Haakon Haakonsson the Young
Håkan Loob Håkan Loob
Håkan Magnusson Haakon VI of Norway
Håkan Magnusson Toresfostre Haakon Magnusson of Norway
Håkan Röde Haakon the Red
Håkansböle Hakunila
Håkon Adalsteinsfostre Haakon I of Norway
Håkon Brusveen Håkon Brusveen
Håkon Eriksson Ladejarl Håkon Eiriksson
Håkon Håkonsson Haakon IV of Norway
Håkon IV Håkonsson Haakon IV of Norway
Håkon Sigurdsson Haakon Sigurdsson
Håkon Sverresson Haakon III of Norway
Håkon V Magnusson Haakon V of Norway
Håkon VII av Norge Haakon VII of Norway
håkäring Greenland shark
hål cavity
håla dump
hålfot arch of the root
hålfotsinlägg arch support
hålig hollow
hålighet cavity
hålkort punch card
håll distance
hålla deliver
Hålla andan Waiting to Exhale
hålla av be fond of
hålla av från land lie off
hålla borta keep off
hålla ett vakande öga på keep a close watch on
hålla fast stand out
hålla fast vid persist
hålla fast vid sina krav stick out for
hålla hemlig keep quiet
hålla hårt clench
hålla hårt intill sig squeeze tightly
hålla i gott skick keep up
hålla i sig linger on
hålla ihop hang together
hålla inne hold back
hålla jämna steg med keep pace with
Hålla kongress Attend a congress
hålla kontakten med keep in touch with
hålla kvar delay
hålla kvar i häkte detain
hålla längre än outlive
hålla mat cater
hålla med go along with
hålla med om agree
hålla nere keep down
hålla noggrann uppsikt över keep a close watch on
hålla ordning keep in order
hålla på support
hålla på att ledas ihjäl be bored stiff
hålla på att ta slut run out
hålla på avstånd keep off
hålla på med stick at
hålla sams get along
hålla sig stay
hålla sig borta stay away
hålla sig borta från stay away from
hålla sig fast vid stick to
hålla sig gömd keep out of sight
hålla sig i styr keep quiet
hålla sig ifrån keep off
hålla sig på defensiven be on the defensive
hålla sig till stick to
hålla sig till reglerna stick to the rules
hålla sig till saken stick to the point
hålla sig till sina principer stick to one's principles
hålla sig till ämnet stick to the point
hålla sig undan skulk
hålla sig undan från stay away from
hålla sig utanför keep out of
hålla sig vaken watch
hålla skadeslös indemnify
hålla stilla keep still
hålla stånd hold out
hålla takten keep time
hålla tal declaim
hålla till höger get in the right-hand lane
hålla till vänster get in the left-hand lane
hålla tillbaka hold back
hålla tyst med keep quiet
hålla upp hold up
hålla uppe keep up
hålla ut offer
hålla ute screen out
hålla utkik watchout
hålla utkik efter look for
hålla vakt guard
hålla vid fast clung to
hålla ögonen på någon keep someone in sight
hållare carrier
hållbar lasting
hållbar utveckling sustainable development
hållbarhet durability
hållbarhetsprincipen principle of sustainability
hållbarhetstid shelf life
håller holding
håller troget fast adheres
Hållfasthetslära Solid mechanics
hålligångare reveller
hållning attitude
hållplats stop
Hållplats -en -er Jam
hållplatsskydd bus shelter
hålmur cavity wall
Hålogaland Hålogaland
Hålrot Aristolochia clematitis
hålslev skimmer
hålven vena cava
hålväg gorge
hån jeer
håna jeer
hånfull contemptuous
hånfullt scornfully
hångel necking
hånle sneer
hånleende sneer
hånskratt derisive laughter
hånskratta jeer
hånskratta åt scoff at
hår hair
håravfall alopecia
hårband bandeau
hårborste hairbrush
hårborttagande depilatory
hårborttagnings- depilatory
Hårby kommun Haarby municipality
Hårcellsleukemi Hairy cell leukemia
hård arduous
hård bädd pallet
hård gom hard palate
hård lek horseplay
hård nöt brainteaser
hård vind gale
hårda hjärnhinnan dura mater
hårda träslag hardwoods
hårdare harder
hårdbröd crispbread
hårddisk hard disk
hårddiskar disks
hårdhet harshness
hårdhjärtad hardhearted
hårdhudad tough
hårdhänt roughly
hårdkokt hard-boiled
hårdkopia hardcopy
hårdlöda braze
hårdlödning brazing
hårdna harden
hårdnackad stubborn
hårdnar hardens
Hårdrockare Metalhead
hårdsmält indigestible
hårdvara hardware
hårfin subtle
hårfint subtly
Hårfläta -n -or Xhosa
hårfrisörska hairdresser
hårfäste hairline
hårig hairy
Håriga trögdjur Pilosa
Hårik Hrærekr Ringslinger
hårklippning haircut
hårklippningsmaskin clippers
hårklyvande hairsplitting
hårklyveri hairsplitting
hårklämma bobby pin
hårknut topknot
hårkors reticle
hårlock lock
hårnät hairnet
hårnål hairpin
hårnålskurva hairpin
hårpung chignon
hårresande terrifying
hårrörskärl capillary
hårsmån hair's breadth
hårsnodd bobble
hårspray hair spray
hårspänne barrette
hårstrå hair
hårsäck hair follicle
hårt roughly
hårt ansatt beleaguered
hårt arbete hard labor
hårt bevakat fängelse maximum security prison
hårt knytnävsslag wallop
hårt pressad beleaguered
Hårt slag Babosa
hårt tillkämpad hard-won
hårt träslag hardwood
hårt virke hardwood
hårtork blow-dryer
hårtott wisp
hårvatten lotion
håv collection-bag
Hægebostad kommun Hægebostad
Hærvejen Hærvejen
Héctor Elizondo Héctor Elizondo
Héctor Lavoe Héctor Lavoe
Hélder Câmara Hélder Câmara
Héloïse Heloise
Hélène Ségara Hélène Ségara
Hérard Abraham Hérard Abraham
Hérault Hérault
Hércules CF Hércules CF
Hérémence Hérémence
Hévíz Hévíz
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
Hólar Hólar
Hóp Hóp
Hôtel des Invalides Les Invalides
hay
höbärgning haymaking
Höchst Höchst
Höder Höðr
Höfn Höfn
höft hip
höft- femoral
höfta shoot from the hip
höftskynke loincloth
hög lofty
hög byrå highboy
hög hatt top hat
hög mur high wall
hög panna receding hairline
hög röst laud voice
hög sjö high seas
hög societet high society
hög ställning eminence
hög ämbetsman dignitary
Höga kusten The High Coast
Höga porten Porte
Höga Visan Song of Solomon
högaffel hayfork
högaktad respected
högaktning respect
högaktningsfullt Yours sincerely
högaktuell hot
Högakustenbron Höga Kusten Bridge
Höganäs Höganäs
Höganäs kommun Höganäs Municipality
högar stacks
Högdalen Högdalen
högdjur panjandrum
högdragen arrogant
högeligen badly
höger right
höger sida right
höger- conservative
Höger- och vänstertrafik Driving on the left or right
höger-klickande right-clicking
högeranhängare conservative
högerback right back
högerhänt right-handed
högerhänt kvinna right-hander
högerhänt man right-hander
högerhänthet right-handedness
högern right wing
högerorienterad conservative
högersidoklass right coset
Högertrafikomläggningen Dagen H
högerytter right wing
högfjäll alp
Högfors Karkkila
högfrekvens- high-frequency
högfärd conceit
högfärdig bumptious
högförräderi high treason
Höggravskulturen Tumulus culture
höghastighetsjärnväg high-speed railway
höghastighetståg high-speed train
höghet greatness
höghus high-rise building
Högintensiv intervallträning High-intensity interval training
Högisländska High Icelandic
högklassig high-class
högkonjunktur boom
högkor presbytery
högkvarter headquarters
Högkyrklighet High Church Lutheranism
högland highland
Högland -et Highness
Höglandsmangab Kipunji
höglandsskotte Gael
högljud loud
högljudd noisy
högljuddhet loudness
högljutt loud
högländare highlander
Högläsaren The Reader
Högmedeltiden High Middle Ages
högmod arrogance
högmodig arrogant
högmodig kvinna self-important fool
högmodig man conceited man
högmässa morning service
högplatå tableland
högra hand assistant
högre superior
högre bildning erudition
Högre däggdjur Eutheria
högre i rang senior
högre läroverk grammar-school
högre rang seniority
högre skola high-school
högre upp higher up
högre utbildning higher education
högrelief high relief
högröd purple
högröstad vociferous
högröstad predikant boanerges
Högsby kommun Högsby Municipality
högsint noble
högsinthet high-mindedness
högsjöfiske open sea fishing
högskola school
högskola för teknisk yrkesutbildning polytechnic
Högskolan Dalarna Dalarna University College
Högskolan i Bergen Bergen University College
Högskolan i Borås University College of Borås
Högskolan i Halmstad University College of Halmstad
Högskolan i Kalmar University of Kalmar
Högskolan i Skövde University College of Skövde
Högskolan Kristianstad University College of Kristianstad
högskoleingenjör Bachelor of Science
högslätt plateau
högspänning high voltage
högspänningsledning high voltage line
högst topmost
högst intressant all-absorbing
högsta top
högsta domstolen Supreme Court
Högsta förvaltningsdomstolen Supreme Administrative Court of Finland
högsta punkt top
Högsta Sovjet Supreme Soviet
högstadium high school
högste domare justiciar
högsäsong high season
högt high
högt anseende eminence
högt berg high mountain
Högt bland Saarijärvis moar Under the North Star
Högt blodtryck Hypertension
högt hårfäste receding hairline
högt upp aloft
högt utvecklad avant-garde
högtalaranläggning intercom
högtalare loudspeaker
högteknologi high tech
högteknologisk high tech
Högtemperatursupraledare High-temperature superconductivity
högtflygande ambitious
högtid feast
högtidlig grave
högtidlighet solemnity
högtidligheter festivities
högtidlighålla commemorate
högtidligt solemnly
högtidligt lova vow
högtidligt löfte vow
högtidsblåsa gladrags
högtidsdräkt mess kit
högtravande high-flown
högtravande språk bombast
högtryck high
högtrycks- high-pressure
Högtryckstvätt Pressure washer
Högtvärderade Dear
högvatten flux
högväxt tall
högvördig reverend
högättad highborn
Höherer SS- und Polizeiführer SS and Police Leader
höja boost
höja farten accelerate
höja på ögonbrynen bat an eyelid
höja sig soar
höja sig över surmount
höja till skyarna extol
höjd top
höjdare important person
höjdhopp high jump
höjdmätare altimeter
höjdnivå altitude
höjdpukt climax
höjdpunkt top
höjdskräck fear of heights
höjer heightens
Höjer kommun Højer
höjning increase
hök hawk
Hökartade rovfåglar Accipitridae
Hökfiskar Hawkfish
Höksångare Barred Warbler
hökärra haycart
hölja shroud
höljd i dimma fogbound
hölje covering
höll held
höll med agreed
hölster spathe
hölsterblad spathe
höna chicken
Hönan och ägget Chicken or the egg
Höner Hœnir
höns chicken
höns som går fria free-range chicken
hönsbär bunchberry
hönsfåglar gallinacean
hönshus henhouse
hönsnät chicken wire
hönspinne perch
Hönstupp Chicken
hör hear
hör till belong to
höra hearing
höra efter inquire
höra fel mishear
höra hemma belong
höra hit belong
höra på listen to
höra till belong to
höra till god ton be good form
hörande hearing
hörapparat hearing aid
hörbar audible
hörbarhet audibility
Hörby kommmun Hörby Municipality
Hörby kommun Hörby Municipality