Svenska Engelska
handarbete needlework
handbagage carry-on
handboja cuff
handbojor handcuffs
handbok compendium
handboll handball
Handboll vid Olympiska sommarspelen Handball at the Summer Olympics
handborr gimlet
handbroms hand brake
Handdator Personal digital assistant
handdocka puppet
handduk towel
Handduksdagen Towel Day
handel agreement
Handel med elektricitet Electricity market
handel med livsmedel food commerce
handel med växter plant trade
handel mellan öster och väster East-West trade
handel och distribution distributive trade
handel och konsumtion trade and consumption
handeldvapen small arms
handels- commercial
handelsanda commercialism
handelsbalans balance of trade
handelscentrum trade center
handelsembargo embargo
handelsfartyg merchant ship
Handelsflagga Civil ensign
handelsflotta merchant shipping
handelsförbindelser trade relations
Handelshögskolan i Stockholm Stockholm School of Economics
Handelshögskolan i Umeå Umeå School of Business
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Gothenburg School of Economics and Commercial Law
handelsidkare tradeswoman
handelskammare chamber of commerce
handelskrig trade war
handelsplats mart
handelsresande commercial traveler
handelsräkning accounts
handelsrätt commercial law
handelstransaktion commercial transaction
handelsträdgård truck farm
handelsunderskott trade deficit
handelsvara commodity
handelsvaror merchandise
Handen som gungar vaggan The Hand That Rocks the Cradle
handfat sink
handflata palm
handflator palms
handfull fistful
handgemäng scrimmage
handgjord handmade
handgjorda man-made
handgjort handmade
handgranat grenade
handgriplig concrete
handgripligt skämt prank
handgången man henchman
handha manage
handhar handles
handhavande administration
Handicap Golf handicap
handikapp disadvantage
handikappad disabled
handikappad person disabled person
handikappade handicapped
handikapps handicapping
handkanna pitcher
handkassa petty cash
handklappning applause
handklovar darbies
handklove cuff
handkyss kiss on the hand
handkärra handcart
handla act
handla efter behag act on one's own discretion
handla efter eget godtycke act on one's own discretion
handla före act before
handla hos patronize
handla med trade in
handla om deal with
handlade dealt
handlande shopper
Handlande person Fictional character
handlar shops
handlare dealership
handlat dealt