Svenska Engelska
Heinrich Lübke Heinrich Lübke
Heinrich Mann Heinrich Mann
Heinrich Müller Heinrich Müller
Heinrich Rickert Heinrich Rickert
Heinrich Rohrer Heinrich Rohrer
Heinrich Schenker Heinrich Schenker
Heinrich Schliemann Heinrich Schliemann
Heinrich von Brentano di Tremezzo Heinrich von Brentano
Heinrich von Kleist Heinrich von Kleist
Heinrich Wieland Heinrich Otto Wieland
Heinrich Wilhelm Olbers Heinrich Wilhelm Matthäus Olbers
Heinrich Wilhelm Schott Heinrich Wilhelm Schott
Heinz Heinz
Heinz Fischer Heinz Fischer
Heinz Guderian Heinz Guderian
Heinz Holliger Heinz Holliger
Heinz-Harald Frentzen Heinz-Harald Frentzen
Heinävesi Heinävesi
Heisei Heisei
Heisenbergs osäkerhetsprincip Uncertainty principle
Heitor Villa-Lobos Heitor Villa-Lobos
Heizhu Heizhu
hej bye
hej då adieu
heja på support
hejaklacksledare cheerleader
hejare ram
hejda stop
hejdlös rampant
hejdlöst rolig sidesplitting
hejdlöst roligt skämt scream
hejduk myrmidon
hejdå bye
Hejnal Hejnał mariacki
hejsan hello
HEK-celler HEK cell
Hekataios Hecataeus of Miletus
Hekate Hecate
Hekatoncheirer Hecatonchires
Hekla Baula
hektar hectare
hektisk frantic
hekto hectogramme
Hektor Hector
hel complete
hel- german
hela all
hela tiden at all times
Hela vägen Producing Adults
Helags Helagsfjället
Helan och Halvan Laurel and Hardy
helande curative
helbrägdagörare faith healer
Helen Clark Helen Clark
Helen Fielding Helen Fielding
Helen Gourlay Cawley Helen Gourlay
Helen Hayes Helen Hayes
Helen Hunt Helen Hunt