Svenska Engelska
hitintills as yet
Hitlerjugend Hitler Youth
Hitlers bunker Führerbunker
Hitlers dagböcker Hitler Diaries
hitlista hit parade
Hitra kommun Hitra
hitta discover
hitta en ursäkt find an excuse
Hitta Nemo Finding Nemo
hitta på fabricate
hitta på ett svepskäl för att inte tacka ja get out of
hittar founding
hittebarn foundling
hittills up to now
hittills okänd unprecedented
hittils okänd unheard-of
hitåt here
HIV HIV
HIV-rättegången i Libyen HIV trial in Libya
hiva pitch
Hiva Oa Hiva Oa
hivahäva heave
Hiwi Hiwi
Hizbollah Hezbollah
HJ HJ
Hjalmar Branting Hjalmar Branting
Hjalmar Gullberg Hjalmar Gullberg
Hjalmar Johansen Hjalmar Johansen
Hjalmar Schacht Hjalmar Schacht
Hjalmar Siilasvuo Hjalmar Siilasvuo
Hjalmar Söderberg Hjalmar Söderberg
Hjelmeland kommun Hjelmeland
HJK Helsingfors Helsingin Jalkapalloklubi
Hjo Hjo
Hjo kommun Hjo
hjord flock
hjort hart
Hjort -en -ar Deer
hjortdjur deer
hjorthane stag
hjorthorn antler
hjortkött venison
hjortron cloudberry
hjortskinn deerskin
Hjuke Vidfinn
hjul wheel
hjul-axel axle
hjulad wheeled
hjulaxel axle
hjulbas wheelbase
hjulbent bandylegged
hjulbenta ben bowlegs
Hjulboja Wheel clamp
Hjuldjur Rotifer
hjuling wheeler
Hjulkors Sun cross
Hjullås Wheellock
hjulnav hub
hjulning cartwheel
hjulring tyre
Hjulspindlar Orb-weaver spider
hjulsprint linchpin
hjulspår rut
Hjulsta Hjulsta
hjälm helmet
hjälmar helmets
Hjälmaren Hjälmaren
Hjälmdelfin Clymene Dolphin
Hjälmkakadua Gang-gang Cockatoo
hjälp relief
hjälp- auxiliary
hjälpa befriend
hjälpa igenom carry through
hjälpa någon support someone
hjälpa någon igenom see one through
hjälpande auxiliary
hjälpare helper
hjälpavsnitt helpsection
hjälper helping
hjälpfil helpfile
hjälplös prostrate
hjälplöshet helplessness
hjälpmedel means
hjälpprocessor preprocessor
hjälpsam attentive
hjälpsamt helpfully
hjälpte assisted
hjälptext helptext
hjälptexter helptexts
hjälptrupper auxiliaries
hjälpverb auxiliary verb
hjältar heroes
Hjältarna från Telemarken The Heroes of Telemark
hjälte hero
hjältemod heroism
hjältemodig heroic