Engelska Svenska
Hugh Capet Hugo Capet
Hugh Grant Hugh Grant
Hugh Griffith Hugh Griffith
Hugh III of Cyprus Hugo III av Cypern
Hugh Jackman Hugh Jackman
Hugh Laurie Hugh Laurie
Hugh McDonald Lista över kanadensiska politiker
Hugh of Tours Hugo
Hugh the Great Hugo den store
Hugh the younger Despenser Hugh Despenser den yngre
Hughes County Hughes County
Hughes Medal Hughesmedaljen
Hugin and Munin Hugin och Munin
Hugleik Hugleik
Hugo Hugo
Hugo Alcantara Hugo
Hugo Alfvén Hugo Alfvén
Hugo Award Hugopriset
Hugo Award for Best Novel Lista över vinnare av Hugopriset för bästa roman
Hugo Ball Hugo Ball
Hugo Banzer Hugo Banzer
Hugo Boss AG Hugo Boss
Hugo Chávez Hugo Chávez
Hugo Claus Hugo Claus
Hugo Drax Hugo Drax
Hugo Egmont Hørring Hugo Hørring
Hugo Enomiya-Lassalle Hugo Enomiya-Lassalle
Hugo Gernsback Hugo Gernsback
Hugo Grotius Hugo Grotius
Hugo Gunckel Lüer Hugo Gunckel Lüer
Hugo Hurley Reyes Hugo Hurley Reyes
Hugo Kronecker Karl Hugo Kronecker
Hugo Sánchez Hugo Sanchez
Hugo Theorell Hugo Theorell
Hugo van der Goes Hugo van der Goes
Hugo Viktor Österman Hugo Österman
Hugo von Hofmannsthal Hugo von Hofmannsthal
Hugo Weaving Hugo Weaving
hugs kramar
Huguenot Hugenotter
Huguenots Hugenotter
Hugues de Payens Hugo av Payens
Huila Department Huila
Huittinen Vittis
Huitzilopochtli Huitzilopochtli
Hulagu Khan Hülegü
Huldra Skogsrået
Huldrych Zwingli Huldrych Zwingli
hulk klumpeduns
Hulk Hogan Hulk Hogan
hulking klumpig
hull skrov