Svenska Engelska
Hypotalamus Hypothalamus
hypotek mortgage
hypoteksgäldenär mortgagor
hypoteksinnehavare mortgagee
hypotekskassa savings and loan association
Hypotenar Hypothenar eminence
hypotenusa hypotenuse
hypotes hypothesis
hypotetisk hypothetical
Hypotetisk-deduktiv metod Hypothetico-deductive model
hypotetiskt hypothetically
HypoVereinsbank HypoVereinsbank
hyra hire
hyra ut hire
hyra ut i andra hand sublease
hyra ut rum let rooms
hyra ut rum åt lodge
Hyracotherium Hyracotherium
hyrande tenancy
hyrbil taxicab
hyrd bostad tenement
hyres- leasehold
hyresgäst leaseholder
hyreshus apartment building
hyreskasern tenement
hyreskontrakt lease
hyrestid lease
hyresvärd landlord
hyresvärdinna landlady
Hyrkania Hyrcania
Hyrrokkin Hyrrokkin
Hyrule Hyrule
hysa take in
hysa medkänsla för feel sympathy for
hysa medlidande med commiserate
hysa motvilja mot hate
hyser entertains
hyska loop
hyssj shush
hyssja ner shush
hyssja åt hush
hysterektomi hysterectomy
Hysteres Magnetic lag
hysteri hysteria
hysteriker hysteric
hysterisk hysteric
hysteriskt hysterically
hysteriskt anfall hysterics
hytt cabin
hytter cabins
hyttventil port
Hyundai Hyundai
Hyundai Accent Hyundai Accent
Hyundai Centennial Hyundai Equus
Hyundai Motor Company Hyundai Motor Company
Hyundai Motor Group Hyundai Kia Automotive Group
Hyundai XG Hyundai Grandeur
hyvel plane
hyvelbänk bench
hyvelspån wood shavings
Hyvinge Hyvinkää
Hyvinge järnvägsstation Hyvinkää railway station
hyvla plane down
hyvla av plane down
Hávamál Hávamál
häck hedgerow
häckande fågel breeding bird
häckla interrupt
häcklare heckler
häcklerska heckler
häcklöpning hurdle-race
häcksax hedge-clippers
häcksparv cirl bunting
Häckvicker Vicia sepium
häda calumniate
hädanefter hereafter
hädangången dead
hädare blasphemer
hädelse sacrilege
häderska blasphemer
hädisk profane
häfta fix
häfta vid stick
häftad bok paperback
häftapparat stapler
häfte brochure
häftig touchy
häftig reaktion revulsion
häftig stråle spout
häftighet savageness
häftigt severely
häftigt angripa lash out at
Häftigt drag i plugget Fast Times at Ridgemont High
häftigt gräl row
häftigt regn rainstorm
häftigt stiga boom
häftklammer staple
Häftmassa Blu Tack
häftpistol staple gun
häftplåster Band-Aid
häftstift tack
häger heron
hägg bird cherry
Hägglingen Hägglingen
Häggmisplar Amelanchier
Häggspinnmal Ermine moth
Hägrar Heron
hägring mirage
häkta arrest
häkta fast hitch
häktad kvinna detainee
häktad man detainee
häktning committal
häktningsorder arrest warrant
häl heel
häl- calcaneal
hälare fence
hälft half
häll slab
hälla pour
hälla bensin på elden add fuel to the fire
hälla upp pour out
Hällebräkenväxter Athyriaceae
Hällefors kommun Hällefors Municipality
hällregn downpour
Hällristningarna i Alta Rock carvings at Alta
Hällristningsområdet i Tanum Tanumshede
hälsa greet
hälsa på call upon
hälsa såsom acclaim
hälsade greeted
hälsena Achilles tendon
Hälsingland Hälsingland
Hälsni Bow
hälsning salute
hälsningar compliments
hälsningsfras greeting
hälso- och miljökonsekvensbeskrivning environmental health impact assessment
hälsobringande health-giving
hälsobrunn spa
hälsofanatiker crank
hälsoförknippad bioteknik health-related biotechnology
hälsokost health food
hälsosam salutary
hälsosam organism beneficial organism
hälsosamhet salubrity
hälsoskyddsförordning health regulation
hälsoskyddslagstiftning health legislation
hälsovård sanitation
hälsovårdscentral health center
hälsovårdsyrke health care profession