Svenska Engelska
Hypotalamus Hypothalamus
hypotek mortgage
hypoteksgäldenär mortgagor
hypoteksinnehavare mortgagee
hypotekskassa savings and loan association
Hypotenar Hypothenar eminence
hypotenusa hypotenuse
hypotes hypothesis
hypotetisk hypothetical
Hypotetisk-deduktiv metod Hypothetico-deductive model
hypotetiskt hypothetically
HypoVereinsbank HypoVereinsbank
hyra hire
hyra ut hire
hyra ut i andra hand sublease
hyra ut rum let rooms
hyra ut rum åt lodge
Hyracotherium Hyracotherium
hyrande tenancy
hyrbil taxicab
hyrd bostad tenement
hyres- leasehold
hyresgäst leaseholder
hyreshus apartment building
hyreskasern tenement
hyreskontrakt lease
hyrestid lease
hyresvärd landlord
hyresvärdinna landlady
Hyrkania Hyrcania
Hyrrokkin Hyrrokkin
Hyrule Hyrule
hysa take in
hysa medkänsla för feel sympathy for
hysa medlidande med commiserate
hysa motvilja mot hate
hyser entertains
hyska loop
hyssj shush
hyssja ner shush
hyssja åt hush
hysterektomi hysterectomy
Hysteres Magnetic lag
hysteri hysteria
hysteriker hysteric
hysterisk hysteric
hysteriskt hysterically
hysteriskt anfall hysterics
hytt cabin
hytter cabins
hyttventil port
Hyundai Hyundai
Hyundai Accent Hyundai Accent
Hyundai Centennial Hyundai Equus
Hyundai Motor Company Hyundai Motor Company
Hyundai Motor Group Hyundai Kia Automotive Group
Hyundai XG Hyundai Grandeur
hyvel plane
hyvelbänk bench
hyvelspån wood shavings
Hyvinge Hyvinkää
Hyvinge järnvägsstation Hyvinkää railway station
hyvla plane down
hyvla av plane down
Hávamál Hávamál
häck hedgerow
häckande fågel breeding bird
häckla interrupt
häcklare heckler
häcklerska heckler
häcklöpning hurdle-race
häcksax hedge-clippers
häcksparv cirl bunting
Häckvicker Vicia sepium
häda calumniate
hädanefter hereafter
hädangången dead
hädare blasphemer
hädelse sacrilege
häderska blasphemer
hädisk profane
häfta fix
häfta vid stick
häftad bok paperback
häftapparat stapler
häfte brochure
häftig touchy
häftig reaktion revulsion
häftig stråle spout
häftighet savageness