Svenska Engelska
i ... potens to the power of
i affärer on business
i afton tonight
i all evighet forever
i all hast quickly
i all oändlighet ad infinitum
i alla fall nevertheless
i alla riktningar in every direction
i allmänhet by and large
i allra högsta grad pre-eminently
i allt väsentligt substantially
I Am A Bird Now I Am a Bird Now
I Am Sam I Am Sam
i andra hand second-hand
i avsaknad av destitute of
i avvaktan på pending
i bakvänd ordning in reverse order
i bara mässingen in the nude
i befrämjande av in furtherance of
i betraktande av considering
i bitar apart
i bland sometimes
i blindo blindly
i blom abloom
i bokstavsordning alphabetically
i botten at the bottom
i brand aflame
i bredd abreast
i brist på for want of
i början initially
I Call Your Name I Call Your Name
I Ching I Ching
I cirkelns mitt Deception Point
i dag today
i dagbrott strip
i den allmänna betydelsen in the broadest sense
i den händelsen att in case
i den mån insomuch
i det fria outdoors
i det oändliga ad infinitum
i det stora hela by and large
i det vilda in the wild
i detalj precisely
i detta avseende in this regard
i detta hänseende in this regard
i djupa tankar pensive
i domning numb
I Dream I Dream
i dålig kondition unfit
i efterhand afterwards
i eftermiddag this afternoon
i eld och lågor aflame
i en blink in a trice
i en enda röra in a mess
i en förskräcklig fart at a terrific speed
i en handvändning in a twinkle
i en nära framtid in the near future
i en röra in a mess
i en röst with one voice
i en snar framtid in the near future
i en ton with one voice
i en ålder av aged
i enlighet därmed accordingly
i enlighet med in pursuance of
i ett enda virrvarr in a mess
i ett kör at a stretch
i ett sammanbrottstillstånd in a state of collapse
i ett stycke one-piece
i ett virrvarr in a mess
i evighet in perpetuity
I Faderns Namn In the Name of the Father
i felaktigt perspektiv out of perspective
i fin ordning shipshape
i fjol last year
i fjor last year
i fjärran in the distance
i flygande fart hotfoot
i form fit
i formandet in the making
i fria luften outdoors
i fråga in question
i fråga om concerning
i full fart at full speed
i fullkomlig harmoni in perfect harmony
i färd att in the act of
i följd on end
i förbigående by the way
i förhållande till beside
i förskott upfront
i första hand first and foremost
i förväg ahead of time
i förväntan in anticipation
i förväntan på in anticipation of
i gengäld in return
i gengäld för in return for
i glad stämning ecstatic
i god ordning in tip-top order
i god tid in time
i god tro bona fide
i gott psykiskt tillstånd accountable
i grevens tid in the nick of time
i grund och botten basically
i grunden basically
i gång in motion
i går yesterday
i går natt last night
i görningen in motion
i harmoni in harmony
I Have a Dream I Have a Dream
i hemlighet secretly
I hennes skor In Her Shoes
I hetaste laget Some Like It Hot
I Hired a Contract Killer I Hired a Contract Killer
I huvudet på John Malkovich Being John Malkovich
i händelse av in case of
i hög grad by far
i högsta grad most
i höjden aloft
i höstas last autumn
i ilfart posthaste
i jämförelse med beside
i jämvikt balanced
i kanten marginality
I klocka Fly
i kläm jammed
I Know Who Killed Me I Know Who Killed Me
i kors across
i korthet shortly
i kulisserna offstage
i kvadrat square
i kväll tonight
i land ashore
i lika delar equally
i livet alive
i livré liveried
I Love Lucy I Love Lucy
I Love Trouble I Love Trouble
I Love You Mi Vida I Love You Mi Vida
I Luciferi I Luciferi
i luften aloft
i lugn och ro quietly
i lä leeward
i längden in the end
i lära apprenticed
i lågor aflame
i löpande ordning in serial order
i massor en masse
i mitten in the middle
i mjugg on the sly
i morgon tomorrow
i morgon kväll tomorrow night
i morse this morning
i motsats till in contrast to
I Muchas Razones Para Dejar De Amar I Muchas Razones Para Dejar De Amar
I Mumindalen Moomin
I mördarens spår Prime Suspect
i mörkret darkling
i mörkret är alla katter grå all cats are grey in the dark
i natt to night
i natura in kind
i naturlig storlek life-sized
i nedre våningen downstairs
i närheten nearby
i någon mån to some extent
i nöd in distress
i nödfall in an emergency
i och för sig as such
i olag out of order
i omvänd ordning in reverse order
i onödan unnecessarily
i oordning disordered
i ordning straight
i otakt out of time
i otid mistimed
i perfekt ordning in tip-top order
i perspektiv in perspective
i plenum plenary
i praktiken practically
i princip virtually
i profil in profile
I promessi sposi The Betrothed
i proportion measured
i proportion till in proportion to
i puderform powdered
i pulverform powdered
I Puritani I puritani
i rad on end
i rasande fart at a terrific speed
i regel generally
i ringhet lowly
i ropet fashionable
i runt tal roughly speaking
i rät vinkel at right angles
i rätt nedstigande led lineal
i rätt perspektiv in perspective
i rätt tid duly
i rätt ögonblick well-timed
i rätta ögonblicket in the nick of time
i rörelse in motion
i sakta mak leisurely
i samband med to
I samlarens spår The Bone Collector
i samverkan med in conjunction with
i sanning indeed
I sanningens namn Courage Under Fire
i sekvens consecutive
i serie serial
i sidled edgeways
i sig komplett self-contained
i sikte within sight
i sin helhet in full
i sinom tid in due time
i sista hand ultimately
i sista minuten at the very last minute
i sista sekunden at the very last minute
i själva verket effectively
i sjönöd in distress
i slowmotion in slow motion
i slutet av late
i smyg secretly
i spets lacy
I spindelns nät Along Came a Spider
i stillhet quietly
i stor skala full-scale
i stora drag roughly speaking
i stort sett by and large
I stort sett menlös Mostly Harmless
i sträck on end
i stället för instead of
i stånd capable
i största allmänhet generally
i synnerhet particularly
i sällskap av in the company of
i så fall then
i så hög grad so
i sömn asleep
i tabellform tabular
i teorin in theory
i tid on time
i tillverkningen in the making
i timmen hourly
i timtal for hours
i tjänst on duty
i tjänsten on duty
i toppklass top-notch
i trasor ragged
i tre exemplar in triplicate
i trots av despite
i träda fallow
i tur och ordning by turns
i två delar in half
i två exemplar in duplicate
i två tonarter two-tone
i täten at the head
i tårar in tears
i uppsåt att skada with malice aforethought
i utlandet abroad
i vad mån to what degree
i valet och kvalet caught between the devil and the deep blue sea
i varje fall at least
i vattenbad in a bain-marie
i vederbörlig ordning in due time
i vilken grad to what extent
i vilken utsträckning to what extent
i vilket fall som in either way
i vilket fall som helst at least
i viss mening in a sense
i viss mån to a certain degree
I väntan på Godot Waiting for Godot
i värsta fall in an emergency
I Want to Break Free I Want to Break Free
i överensstämmelse med in pursuance of
i överflöd galore
i övervåningen upstairs