Svenska Engelska
i ... potens to the power of
i affärer on business
i afton tonight
i all evighet forever
i all hast quickly
i all oändlighet ad infinitum
i alla fall nevertheless
i alla riktningar in every direction
i allmänhet by and large
i allra högsta grad pre-eminently
i allt väsentligt substantially
I Am A Bird Now I Am a Bird Now
I Am Sam I Am Sam
i andra hand second-hand
i avsaknad av destitute of
i avvaktan på pending
i bakvänd ordning in reverse order
i bara mässingen in the nude
i befrämjande av in furtherance of
i betraktande av considering
i bitar apart
i bland sometimes
i blindo blindly
i blom abloom
i bokstavsordning alphabetically
i botten at the bottom
i brand aflame
i bredd abreast
i brist på for want of
i början initially
I Call Your Name I Call Your Name
I Ching I Ching
I cirkelns mitt Deception Point
i dag today
i dagbrott strip
i den allmänna betydelsen in the broadest sense
i den händelsen att in case
i den mån insomuch
i det fria outdoors
i det oändliga ad infinitum
i det stora hela by and large
i det vilda in the wild
i detalj precisely
i detta avseende in this regard
i detta hänseende in this regard
i djupa tankar pensive
i domning numb
I Dream I Dream
i dålig kondition unfit
i efterhand afterwards
i eftermiddag this afternoon
i eld och lågor aflame
i en blink in a trice
i en enda röra in a mess
i en förskräcklig fart at a terrific speed
i en handvändning in a twinkle
i en nära framtid in the near future
i en röra in a mess
i en röst with one voice
i en snar framtid in the near future
i en ton with one voice
i en ålder av aged
i enlighet därmed accordingly
i enlighet med in pursuance of
i ett enda virrvarr in a mess
i ett kör at a stretch
i ett sammanbrottstillstånd in a state of collapse
i ett stycke one-piece
i ett virrvarr in a mess
i evighet in perpetuity
I Faderns Namn In the Name of the Father
i felaktigt perspektiv out of perspective
i fin ordning shipshape
i fjol last year
i fjor last year
i fjärran in the distance
i flygande fart hotfoot
i form fit
i formandet in the making
i fria luften outdoors
i fråga in question
i fråga om concerning
i full fart at full speed
i fullkomlig harmoni in perfect harmony
i färd att in the act of
i följd on end
i förbigående by the way
i förhållande till beside