Svenska Engelska
Juventas Juventas
juver nipple
Juvénal Habyarimana Juvénal Habyarimana
Juxtaglomerulära apparaten Juxtaglomerular apparatus
Juzjno-Kurilsk Yuzhno-Kurilsk
Juzjno-Sachalinsk Yuzhno-Sakhalinsk
Juzjnyj Southern Federal District
Juárez Ciudad Juárez
Jylland Jutland
Jyllands-Posten Jyllands-Posten
Jyotisha Jyotiṣa
JYP JYP
JYSK JYSK
Jyväskylä Jyväskylä
Jyväskylä järnvägsstation Jyväskylä railway station
Jyväskylä landskommun Jyväskylän maalaiskunta
Jyväskylä universitet University of Jyväskylä
Jákup Dahl Jákup Dahl
János Arany János Arany
János Bolyai János Bolyai
János Hunyadi John Hunyadi
János Kornai János Kornai
János Kádár János Kádár
János Rózsás János Rózsás
Jánoshalma Jánoshalma
Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok
Jânio Quadros Jânio Quadros
jädra flaming
jägare hunter
Jägaren Herne Herne the Hunter
Jägarrörelsen Finnish Jäger troops
Jägermeister Jägermeister
jägmästare forester
jäkla flaming
jäkta rush
jäktig busy
jämför likewise
jämföra contrast
jämförande comparative
Jämförande politik Comparative government
jämförande rätt comparative law
jämförande undersökning comparative test
jämförbar close
jämförelse collation
Jämförelse av webbläsare Comparison of web browsers
jämförelse mellan laboratorier interlaboratory comparison
Jämförelse mellan webbläsare Comparison of web browsers
jämförelser comparisons
jämförelsevis comparatively
jämförlig comparable
jämfört versus
jämfört med beside
jämka adjust
jämlike match
jämlikhet equality
jämlikhets- egalitarian
jämlikhetssträvande egalitarianism
jämlikt equally
jämlöpande concurrent
jämmer lamentation
jämmerlig mournful
jämn equable
jämn funktion even function
jämn fördelning apportionment
jämn till humöret even-tempered
jämna med marken obliterate
Jämna och udda tal Parity
jämna vägen för pave the way for
jämnmod equanimity
jämnt equally
jämnårig contemporary
jämra lament
jämra sig deplore
jämrar sig wails
jämsides abreast
jämsides med side by side
jämsides placering juxtaposition
jämställa equate
jämställd equal
jämställdhet equality
Jämställdhetsintegrering Gender mainstreaming
jämt at all times
jämt och samt constantly
jämte apart from
Jämthund Jämthund
Jämtland Jämtland
Jämtlands län Jämtland County
Jämtska Jamtlandic
jämvikt counterbalance
jämvikts- break-even
jämviktsläge equilibrium
Jämviktspris Equilibrium price
Jänschwalde Jänschwalde
jänta girl
jäntunge hussy
jäpp yep
Järfälla kommun Järfälla Municipality
järn iron
järn och stålindustri iron and steel industry
järn- iron
järnbleck sheeting
järnbruk ironworks
järnek holly
Järngardet Iron Guard
järngryta med lock Dutch oven
järngrå iron-gray
järnhaltig ferrous
järnhand rule with an iron fist
järnhandel hardware store
järnhandlare hardware dealer
järnindustri iron industry
Järnklorid Iron chloride
Järnkorset Iron Cross
järnmetall non-ferrous metal
Järnmeteorit Iron meteorite
Järnpelaren i Delhi Iron pillar
järnridå Iron Curtain
Järnridån Iron Curtain
Järnsaxa Járnsaxa
järnskrot iron scrap
Järnsparvar Accentor
Järnsymbolen Mars symbol
järnvaror hardware
järnväg railroad
Järnväg till flygplatser Airport rail link
järnvägar railways
Järnvägen Lima-Huancayo PeruRail
järnvägsbolag railroad company
järnvägsbom railroad barrier
järnvägsfordon carriage
järnvägsförbindelse connection
Järnvägshistoria Timeline of railway history
järnvägskorsning i plan grade crossing
järnvägslinje railroad line
järnvägsnät railway network
Järnvägsolyckan i Jokela Jokela rail crash
järnvägsstation railway station
järnvägstrafik rail traffic
järnvägstransport rail transport
järnålder Iron Age
järnåldern the Iron Age
järpe hazel-ben
Järpen Järpen
Järrestads härad Järrestad Hundred
järtecken augury
järv wolverine
Järva län Järva County
Järvenpää Järvenpää
jäsa swank
Jäsmedel Leavening agent
jäsning trouble
jäsningsrest effluent
jäst barm
jästextrakt yeast extract
jästskum barm
jäsämne ferment
jättar giants
jätte giant
jätte- mammoth
jättebläckfisk giant squid
jättebra cool
Jättebuddhan i Leshan Leshan Giant Buddha
Jättebäver Giant Beaver
Jättedopping Atitlán Grebe
jättefin cool
jättegod very fine
jättegryta pothole
Jättehjort Irish Elk
jättehög mountainous
jättelik enormous
jätteliten tiny
Jättemagnetoresistans Giant magnetoresistance
Jättemunhaj Megamouth shark
Jättenäckrosor Victoria
Jättepanda Giant Panda
Jättepåsråttor Giant pouched rat
jätterovödla tyrannosaurus
jätterubrik banner
jättestor gigantic
jätteträd i kalifornien redwood
Jätteutter Giant Otter
jättevåg tidal wave
jättinna giantess
jäv exception
jävel devil
jävig challengeable
jävla skit bloody hell
jävlig devilish